« 3Moj 7:10 3 Księga Mojżeszowa 7:11 3Moj 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć jest prawo obiaty pokojnej, jeż to się obiatuje Panu,
2.WUJEK.1923Ten jest zakon ofiary zapokojnych, którą ofiarują Panu.
3.GDAŃSKA.1881Tać też jest ustawa ofiary spokojnej, którą będą ofiarowali Panu.
4.GDAŃSKA.2017A takie jest prawo ofiary pojednawczej, którą będzie się składać PANU.
5.CYLKOWA oto przepis o ofierze opłatnej, którą się przynosi Wiekuistemu:
6.KRUSZYŃSKIA to jest prawo ofiary zapokojnej, która będzie złożona Panu.
7.MIESESA to jest zarządzenie [tora] o ofierze pokojowej, którą zechce [ktoś] składać dla Wiekuistego.
8.TYSIĄCL.WYD5Oto prawo odnoszące się do ofiary biesiadnej, która będzie składana Panu:
9.BRYTYJKAA takie jest prawo dotyczące rzeźnej ofiary pojednania, którą składać się będzie Panu:
10.POZNAŃSKAOto przepis dotyczący ofiary dziękczynnej składanej Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAA oto prawo dotyczące ofiar pojednania składanych dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto przepis o ofierze opłatnej, którą przynosi się WIEKUISTEMU.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOto prawo dotyczące składanej PANU rzeźnej ofiary pokoju: