« 3Moj 7:15 3 Księga Mojżeszowa 7:16 3Moj 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAcz kto cso ślubi albo dobrowolnie obietowałby obietę, taż tego dnia śniedziona będzie, a ostanieli cso aż do jutra, śniedziena ma być,
2.WUJEK.1923Jeźli ślubem albo dobrowolnie kto ofiaruje ofiarę, tegoż takież dnia zjedzona będzie: ale i jeźliby co na zajutrz zostało, może być jedzono.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby kto ślubną albo dobrowolną przyniósł ofiarę swoją, w dzień ofiarowania ofiary jego jedzone będzie; a nazajutrz, coby zostało z niej, zjedzą.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli jego ofiara jest darem ślubowanym lub dobrowolnym, należy ją spożyć w dniu jej złożenia; a to, co z niej zostanie, spożyją nazajutrz.
5.CYLKOWA jeżeli ślubem, albo dobrowolnym darem ofiara jego, to w dzień złożenia ofiary jego spożytą będzie; i nazajutrz téż, coby z niej pozostało, spożytém być może;
6.KRUSZYŃSKIJeśli ofiara była złożona jako ślub, albo jako dobrowolna, będzie spożyta w dniu, w którym ofiara była złożona, a co z niej pozostanie, będzie spożyte rano.
7.MIESESAtoli jeśli ślubem, albo darem dobrowolnym ofiara będzie jego, niech będzie spożywana w dniu, gdy składa swą ofiarę, też i nazajutrz, co zeń pozostanie, będzie jeszcze spożywane;
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak ma to być ofiara wynikająca ze ślubu albo ofiara dobrowolna, to [mięso żertwy] powinno się jeść tego samego dnia, ale resztę z niego można zjeść następnego dnia.
9.BRYTYJKAA jeżeli jego ofiara jest ślubem lub darem dobrowolnym, będzie się ją spożywało w dniu ofiarowania oraz nazajutrz to, co z niej pozostanie; także nazajutrz będzie się to spożywało.
10.POZNAŃSKAJeśli dar jest złożony dla wypełnienia uczynionego ślubu, albo też jeśli jest darem zupełnie dobrowolnym, wówczas mięso ofiarnicze powinno być spożyte tego samego dnia - jednak nazajutrz można spożyć to, co pozostało.
11.WARSZ.PRASKAJeśli ofiara jest składana dla wypełnienia jakiegoś ślubowania albo bez żadnych zobowiązań, to znaczy całkiem dobrowolnie, to należy ją spożywać w dniu, w którym była złożona, ale jeśli coś zostanie, można to spożyć dnia następnego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli jego ofiara jest ślubną, czy dobrowolnym darem, to będzie spożywana w dzień złożenia jego ofiary i może być spożyta nazajutrz, gdyby z niej pozostało.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak składana ofiara jest darem ślubowanym albo dobrowolnym, wówczas można ją spożywać zarówno w dniu jej ofiarowania, jak i nazajutrz. Tylko wtedy to, co z niej pozostanie, można jeść.