« 3Moj 7:16 3 Księga Mojżeszowa 7:17 3Moj 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa csokoli trzeci dzień najdzie, to ogień seżże.
2.WUJEK.1923Ale coby kolwiek nalazł dzień trzeci, ogień strawi.
3.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby co zostało mięsa z tej ofiary do trzeciego dnia, ogniem spalone będzie.
4.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli coś z mięsa tej ofiary zostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu.
5.CYLKOWCoby zaś zostało z mięsa tej ofiary do trzeciego dnia, na ogniu spaloném będzie.
6.KRUSZYŃSKIGdy jeszcze co pozostanie z mięsa ofiary, dnia trzeciego będzie w ogniu spalone.
7.MIESESco zaś z mięsa tej ofiary pozostanie [jeszcze dłużej], – dnia trzeciego w ogniu niech się [je] spali.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak część z tego mięsa pozostanie jeszcze na trzeci dzień, to będzie spalona w ogniu.
9.BRYTYJKAAle to co pozostanie z mięsa tej rzeźnej ofiary do dnia trzeciego, będzie spalone w ogniu.
10.POZNAŃSKACo by jednak pozostało z mięsa ofiary aż do trzeciego dnia, to należy spalić.
11.WARSZ.PRASKAGdyby jednak coś z mięsa ofiary miało pozostać aż na trzeci dzień, należy to spalić.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś co zostanie z mięsa tej ofiary do trzeciego dnia będzie spalone w ogniu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak pozostanie coś z mięsa tej rzeźnej ofiary do trzeciego dnia, należy to spalić w ogniu.