« 3Moj 7:18 3 Księga Mojżeszowa 7:19 3Moj 7:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMięso, ktoreż by się dotkło czego nieczystego, nie ma być jedziono, ale seżżono ma być ogniem, ktoż by czyst był, będzie ❬je❭ jeść.
2.WUJEK.1923Mięso, któreby się dotknęło czego nieczystego, nie będzie jedzone, ale ogniem będzie spalone: kto będzie czysty, będzie go pożywał.
3.GDAŃSKA.1881Mięso też, które by się dotknęło czego nieczystego, nie będzie jedzone, ale ogniem spalone będzie; mięso zaś inne, każdy czysty jeść je będzie.
4.GDAŃSKA.2017Mięso, które dotknie czegoś nieczystego, nie będzie spożywane, ale zostanie spalone w ogniu. Inne mięso zaś może jeść każdy, kto jest czysty.
5.CYLKOWMięso to, któreby się dotknęło czego nieczystego, jadaném nie będzie; na ogniu należy je spalić; mięso to - każdy czysty może jeść to mięso.
6.KRUSZYŃSKIMięso, które zostało dotknięte do czegokolwiek nieczystego, nie będzie spożywane, lecz ogniem spalone to mięso. Tylko czyste mięso może być spożywane.
7.MIESESMięso zaś to, o ile dotknie się czegokolwiek nieczystego, nie będzie spożywane, w ogniu niech się spali [zresztą] mięso to, – zaś mięso [inne] – każdy czysty niech spożywa mięso.
8.TYSIĄCL.WYD5Także i mięso, które się zetknęło z czymś nieczystym, nie może być spożywane. Powinno być spalone w ogniu. Poza tym każdy, kto jest czysty, może jeść mięso.
9.BRYTYJKAMięsa, które dotknęło czegoś nieczystego, nie wolno spożywać, będzie spalone w ogniu. Co zaś do mięsa, to każdy, kto jest czysty, może jeść mięso.
10.POZNAŃSKANie wolno jeść mięsa, które dotknęło czegoś nieczystego, ale należy je spalić w ogniu. Inne mięso może jeść każdy, kto jest czysty.
11.WARSZ.PRASKAMięso, które zetknęło się z czymś nieczystym, nie powinno być spożywane w ogóle. Należy je spalić. Mięso z ofiar pojednania może spożywać każdy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mięso, którym się dotknie czegoś nieczystego, nie będzie jadane; należy je spalić w ogniu. Zaś inne mięso każdy czysty może je jeść.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wolno spożywać mięsa, które dotknęło czegoś nieczystego. Będzie ono spalone w ogniu. Co do pozostałego mięsa, to każdy zachowujący czystość może je spożywać.