« 3Moj 7:30 3 Księga Mojżeszowa 7:31 3Moj 7:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPktory zakadzi tuk, podkadzające rzeczy, na ołtarzu, ale grędzi będą Aaronowi i synom jego.
2.WUJEK.1923Który spali łój na ołtarzu, a mostek będzie Aaronów i synów jego.
3.GDAŃSKA.1881Potem spali kapłan tłustość na ołtarzu; ale mostek zostanie Aaronowi i synom jego.
4.GDAŃSKA.2017Potem kapłan spali tłuszcz na ołtarzu, a mostek będzie należał do Aarona i jego synów.
5.CYLKOWI puści z dymem kapłan łój na ofiarnicy; a będzie mostek dla Ahrona i synów jego.
6.KRUSZYŃSKIKapłan spali tłuszcz na ołtarzu, a pierś będzie dla Aarona i jego synów.
7.MIESESłój zaś niech kapłan puści z dymem na ołtarzu. Mostek będzie przynależeć Aronowi i jego Synom.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem kapłan tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu, a mostek będzie dla Aarona i jego synów.
9.BRYTYJKAKapłan spali tłuszcz na ołtarzu, a mostek należeć będzie do Aarona i jego synów.
10.POZNAŃSKAKapłan spali tłuszcz na ołtarzu, mostek zaś będzie należał do Aarona i jego synów.
11.WARSZ.PRASKAKapłan spali tłuszcz na ołtarzu, a mostek zostanie przekazany Aaronowi i jego synom.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kapłan puści łój z dymem na ofiarnicy, a mostek będzie dla Ahrona i jego synów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTłuszcz kapłan spali na ołtarzu, mostek zaś pozostanie dla Aarona i jego synów.