« 3Moj 7:37 3 Księga Mojżeszowa 7:38 3Moj 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjeż to jest ustawił Pan Mojseszowi na gorze Synaj, gdyż przykazał synom israhelskim, aby ofierowali obiaty swe Bogu na puszczy Synaj.
2.WUJEK.1923Które ustawił Pan Mojżeszowi na górze Synai, kiedy przykazał synom Izraelowym, aby ofiarowali ofiary swe Panu na puszczy Synai.
3.GDAŃSKA.1881Którą rozkazał Pan Mojżeszowi na górze Synaj, dnia, którego przykazywał synom Izraelskim, aby ofiarowali ofiary swe Panu na puszczy Synaj.
4.GDAŃSKA.2017Które PAN nadał Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, kiedy nakazał synom Izraela, aby składali swoje ofiary PANU na pustyni Synaj.
5.CYLKOWKtóry polecił Wiekuisty Mojżeszowi u góry Synai, gdy rozkazał synom Israela na puszczy Synajskiej, aby przynosili ofiary swoje Wiekuistemu.
6.KRUSZYŃSKIBóg to rozkazał Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, kiedy wydał rozkaz synom Izraelowym, aby składali Bogu swe ofiary na pustyni Synaj.
7.MIESESktóre Wiekuisty polecił Mojżeszowi na Górze Synaju, gdy przykazał Synom Izraela składać ofiary swoje dla Wiekuistego, – w Pustyni Synaju”.
8.TYSIĄCL.WYD5To nakazał Pan Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, w którym polecił Izraelitom, by składali dary Panu na Pustyni Synajskiej.
9.BRYTYJKAKtóre Pan nadał Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, kiedy nakazał synom izraelskim składać Panu swoje ofiary na pustyni synajskiej.
10.POZNAŃSKAjakie Jahwe zlecił Mojżeszowi na górze Synaj. Wtedy to polecił Izraelitom, aby na pustyni Synaj składali Jahwe swoje dary.
11.WARSZ.PRASKAPrawa te przekazał Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj wtedy, kiedy polecił synom Izraela składać, jeszcze w czasie wędrówki przez pustynię Synaj, ofiary na cześć Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który WIEKUISTY dał Mojżeszowi u stóp góry Synaj, gdy na puszczy synajskiej rozkazał synom Israela, aby przynosili swoje ofiary WIEKUISTEMU.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawa te nadał PAN Mojżeszowi na górze Synaj. Było to w dniu, gdy polecił On synom Izraela, przebywającym na pustyni Synaj, by składali PANU ofiary.