« 2Moj 30:9 2 Księga Mojżeszowa 30:10 2Moj 30:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Aaron będzie się modlił na rogach jego raz w rok, we krwi ofiary za grzech, i będzie błagał na nim w rodzajach waszych. Święty nad świętymi będzie Panu.
2.GDAŃSKA.1881Tylko wykona oczyszczenie Aaron nad rogami jego raz w rok; przez krew ofiary za grzech, w dzień oczyszczenia, raz w rok oczyszczenie odprawi na nim w narodziech waszych; bo to rzecz najświętsza Panu.
3.GDAŃSKA.2017Tylko raz do roku Aaron dokona na jego rogach przebłagania krwią z ofiary na przebłaganie grzechu. Raz do roku odprawi przebłaganie na nim przez wszystkie wasze pokolenia. Będzie to najświętsza rzecz dla PANA.
4.CYLKOWI dopełni Ahron oczyszczenia narożników jego raz do roku; z krwi ofiary zagrzesznej, oczyszczającej, dopełniać będzie raz do roku oczyszczenia jego w pokoleniach waszych: świętym świętości on Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIAaron będzie dokonywał oczyszczenia na jego rogach raz do roku; z krwi ofiary oczyszczenia raz do roku dokona na nim oczyszczenia wśród waszych pokoleń. Ten ołtarz jest najświętszym dla Boga".
6.MIESESRaz tylko do roku niech Aron rozgrzesza na jego narożnikach; krwią ofiary zagrzesznej pojednania raz jeden do roku niech na nim rozgrzesza w pokoleniach waszych: to jest czemś Przenajświętszem przed Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on raz w roku, [w Dniu] Przebłagania, dokonywać na nim obrzędu przebłagalnego, z pokolenia w pokolenie. Będzie on bardzo święty dla Pana.
8.BRYTYJKARaz w roku Aaron oczyści jego rogi. Krwią z ofiary za grzech dopełni na nim oczyszczenia raz w roku po wszystkie pokolenia wasze. Będzie on świętością nad świętościami dla Pana.
9.POZNAŃSKARaz do roku Aaron dokona oczyszczenia jego rogów; dokona tego oczyszczenia przy pomocy krwi przebłagania, za grzech, dla dobra waszych pokoleń. Ten [ołtarz] będzie prześwięty dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAJeden raz w roku Aaron złoży ofiarę przebłagania na rogach wystających z ołtarza. Również jeden raz w roku będzie mocą krwi ofiary sprawowany wśród waszych potomków obrzęd przebłagania. W oczach Jahwe będzie [ten obrzęd] czymś bardzo świętym.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A raz do roku Ahron dopełni oczyszczenia jego narożników; z krwi ofiary zagrzesznej, oczyszczającej; raz do roku będzie dopełniał jego oczyszczenia w waszych pokoleniach; jest on dla WIEKUISTEGO świętym świętych.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITRaz w roku Aaron dokona przebłagania na jego rogach. Przebłagania na nim dokonywać on będzie krwią zagrzesznej ofiary przebłagania raz w roku po wszystkie wasze pokolenia. Ołtarz ten będzie dla PANA największą świętością.