« Iza 21:1 Księga Izajasza 21:2 Iza 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Widzenie srogie jest mi oznajmione. Kto jest niedowiarkiem, niewiernie czyni, a który jest pustoszycielem, pustoszy. Wyciągnij Elam, oblęż Medzie! uspokoiłem wszelkie wzdychanie jego.
2.GDAŃSKA.1881Widzenie srogie jest mi okazane. Przewrotny przewrotność broi, a pustoszyciel pustoszy. Przyciągnijże, Elamie! Oblęż, Medzie! Babilon; wszelkiemu wzdychaniu jego koniec uczynię.
3.GDAŃSKA.2017Srogie widzenie jest mi pokazane. Zdrajca zdradza, niszczyciel niszczy. Nadciągnij, Elamie! Oblegaj, Medio! Położę kres wszelkiemu wzdychaniu.
4.CYLKOWWidzenie groźne objawioném mi zostało: Jeszcze zdrajca zdradza, a pustoszyciel pustoszy... Nadciągnij, Elamie, oblegaj, Madai! wszystkie jęki uciszę.
5.TYSIĄCL.WYD5Widzenie przytłaczające zostało mi objawione: Rozbójnik rabuje, niszczyciel niszczy. Elamie, wychodź! Medio, oblegaj! Wszystkim jękom kres położę.
6.BRYTYJKASrogie widzenie objawiono mi: Rabuś rabuje, a grabieżca grabi. Wyrusz, Elamie, oblegaj Medio! Położę kres wszelkiemu wzdychaniu.
7.POZNAŃSKAZłowrogie widzenie zostało mi objawione: rabuś rabuje, niszczyciel niszczy. Przybywaj, Elamie! Oblegaj, o Medio! Położę kres wszelkim jękom.
8.WARSZ.PRASKAI miałem straszne widzenie: łupieżca zabiera się do grabieży, niszczyciel zaczyna wszystko niszczyć. Medowie, przystąpcież wreszcie do oblężenia! Pragnę położyć kres wszystkim lamentom!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostało mi objawione groźne widzenie: Zdrajca jeszcze zdradza, a pustoszyciel pustoszy... Nadciągnij Elamie, oblegaj Madaj! Oto uciszę wszystkie jęki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITObjawiono mi srogie widzenie: Zdrajca zdradza, a niszczyciel niszczy. Wyrusz, Elamie! Oblegaj, Medio! Zakończę wszelkie wzdychanie!