« Iza 21:8 Księga Izajasza 21:9 Iza 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ono ten idzie, wsiadający wóz dwu jezdnych, i opowiedział a rzekł: Upadł, upadł Babilon, a wszystkie ryciny bogów jego pokruszone są na ziemię.
2.GDAŃSKA.1881(A oto wtem przyjechali mężowie na wozach, i jazda dwoma rzędami.) I zawołał strażnik, a rzekł: Upadł, upadł Babilon, i wszystkie ryte obrazy bogów jego pokruszone o ziemię.
3.GDAŃSKA.2017A oto nadciągają mężczyźni na rydwanie z dwoma jeźdźcami. I zawołał: Upadł, upadł Babilon i wszystkie rzeźbione posągi jego bogów roztrzaskane zostały o ziemię.
4.CYLKOWI oto nadciągają jezdni mężowie, parami konni. I odezwali się i zawołali: Runął, runął Babel, a wszystkie posągi bóstw jego powalił o ziemię!
5.TYSIĄCL.WYD5A oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł: Upadł Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane leżą na ziemi!
6.BRYTYJKAI oto tu nadchodzi oddział jeźdźców, zaprzęgi konne. I odezwał się głos: Upadł, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bogów potrzaskane na ziemi.
7.POZNAŃSKAOto już nadchodzi: pochód mężów, jeźdźców jadących dwójkami! Wtedy podniósł głos i oznajmił: - Upadł, upadł Babilon. Wszystkie posągi jego bałwanów zdruzgotano o ziemię.
8.WARSZ.PRASKALecz oto zbliża się konnica jeźdźcy na koniach ustawionych parami. I wszyscy tak do mnie wołają: Upadł już, upadł już Babilon, a podobizny wszystkich jego bogów roztrzaskane walają się po ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto nadciągają jezdni mężowie, konna jazda idąca w parach. I odezwali się, wołając: Runął, runął Babel, a wszystkie posągi jego bóstw są powalone na ziemię.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI właśnie nadchodzi! Oddział jeźdźców! Para koni! I odezwał się tymi słowy: Upadł! Upadł Babilon! Wszystkie posągi jego bóstw leżą roztrzaskane na ziemi!