« 1Kor 14:10 1 List do Koryntian 14:11 1Kor 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:12) Jeśli przeto nierozumiem mocy głosu, będę mówiącemu niemkiem, a mówiący mi (także) niemkiem.
2.WUJEK.1923Jeźlibych tedy nie wiedział, co znaczy głos, będę temu, któremu mówię, barbarzynem: a który mówi, mnie barbarzynem.
3.RAKOW.NTJeślibych tedy nie wiedział mocy głosowej, będę onemu, który mówi, człowiekiem obcego języka; a on który mówi, będzie też mnie za człowieka obcego języka.
4.GDAŃSKA.1881Jeźlibym tedy nie znał mocy głosu, będę temu, który mówi, cudzoziemcem; a ten, co mówi, będzie mi także cudzoziemcem.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc nie będę rozumiał znaczenia głosu, będę cudzoziemcem dla tego, kto mówi, a ten, kto mówi, będzie cudzoziemcem dla mnie.
6.JACZEWSKIOtóż, jeżeli używam nieznanych dźwięków, - to dla tego, kto mnie słucha, barbarzyńcą będę; a również, - gdy słucham nieznanej mi mowy, za barbarzyńcę uważam tego, kto do mnie przemawia.
7.SYMONJeśli ja tedy nie będę wiedział, co te słowa znaczą, cudzoziemcem będę temu, z kim rozmawiam: jak i ten, kto mówi ze mną, dla mnie cudzoziemcem będzie.
8.MARIAWICIJeślibym zaś tego głosu nie rozumiał, to będę dla tego, który mówi, cudzoziemcem; a i ten, który do mnie mówi, tak samo będzie dla mnie cudzoziemcem.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy nie będę wiedział, co znaczy słowo dla tego, do którego przemawiam, będę barbarzyńcą, i ten, co ze mną mówi, będzie dla mnie barbarzyńcą.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli więc nie będę wiedział, co znaczy słowo, dla tego, który mówi, będę barbarzyńcą, i ten co mówi, będzie dla mnie barbarzyńcą.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakieś słowo znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający - barbarzyńcą dla mnie.
12.BRYTYJKAGdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem.
13.POZNAŃSKAJeżeli nie znam znaczenia jakiegoś słowa, wówczas dla tego, który je wypowiada, jestem obcokrajowcem, podobnie jak i on dla mnie.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakieś słowo znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający barbarzyńcą dla mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeśli nie znam znaczenia głosu, będę dla mówiącego cudzoziemcem, oraz Ten, który we mnie mówi cudzoziemcem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdybym jednak nie wiedział, co każdy dźwięk znaczy, byłbym cudzoziemcem dla mego rozmówcy, on natomiast cudzoziemcem dla mnie.
17.TOR.PRZ.Jeślibym nie znał znaczenia słów będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem; a ten, który do mnie mówi, będzie dla mnie cudzoziemcem.