« 1Kor 14:11 1 List do Koryntian 14:12 1Kor 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:13) Takież i wy, ponieważ żądacie duchów, ku zbudowaniu zboru szukajcie, abyście obfitowali.
2.WUJEK.1923Tak i wy, gdyż duchów żądacie, szukajcież, abyście ku zbudowaniu kościoła obfitowali.
3.RAKOW.NTTakże i wy, ponieważ gorliwie żądacie duchów, ku zbudowaniu Zborowemu szukajcie abyście obfitowali.
4.GDAŃSKA.1881Także i wy, ponieważ się usilnie staracie o dary duchowne, szukajcież tego, abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru.
5.GDAŃSKA.2017Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje kościół.
6.JACZEWSKIOtóż i wy, ponieważ staracie się o nabycie darów Ducha świętego: - to starajcie się o takie dary, któreby wam pomagały do pełnienia najlepszej posługi w kościele.
7.SYMONWy przeto, ponieważ ubiegacie się o dary Ducha, starajcie się obfitować w te dary, które służą ku zbudowaniu Kościoła.
8.MARIAWICITak też i wy, ponieważ ubiegacie się o dary duchowne, starajcie się przeto, abyście obfitowali w te, które ku zbudowaniu Kościoła są.
9.DĄBR.WUL.1973Tak i wy, skoro ubiegacie się o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu Kościoła.
10.DĄBR.GR.1961Tak i wy, skoro ubiegacie się o dary Ducha, starajcie się posiąść w pełni te, które służą zbudowaniu Kościoła.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczynią do zbudowania Kościoła.
12.BRYTYJKATak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru.
13.POZNAŃSKASkoro więc ubiegacie się żarliwie o dary duchowe, starajcie się posiąść takie, które przyczyniają się do zbudowania całego zgromadzenia.
14.WARSZ.PRASKATak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczynią do zbudowania Kościoła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak też wy, skoro jesteście zwolennikami istot duchowych, szukajcie tego, byście obfitowali ku budowie zgromadzenia wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań Ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu kościoła.
17.TOR.PRZ.Tak i wy, skoro jesteście zapaleńcami duchów, pragnijcie obfitować w te, które budują zbór.