« 1Kor 14:23 1 List do Koryntian 14:24 1Kor 14:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:25a) Lecz jeśliby wszytcy prorokowali, a wszedłby kto niewierny albo nieuk, strofowan bywa od wszech,
2.WUJEK.1923Lecz jeźliby wszyscy prorokowali, a wszedłby który niewierny albo nieuczony, bywa przekonan od wszystkich, bywa osądzon od wszystkich.
3.RAKOW.NTA jeśliby wszyscy prorokowali, a wszedłby który niewierny abo nieuk, przekonany bywa od wszytkich, rozsądzony bywa od wszytkich;
4.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby wszyscy prorokowali, a wszedłby który niewierny albo prostak, od wszystkich przekonany i od wszystkich sądzony bywa.
5.GDAŃSKA.2017Ale jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany i osądzony przez wszystkich;
6.JACZEWSKIGdy zaś każdy z was zrozumiale tłumaczyć będzie swą wiarę: - to czy wejdzie śród was niewierny, czy prostaczek, - każdy go zdoła przekonać, każdy go wyrozumie,
7.SYMONLecz jeśli wszyscy prorokują, a nadejdzie kto z obcych lub niewiernych, czuje się od wszystkich karconym, od wszystkich sądzonym:
8.MARIAWICILecz jeśliby wszyscy prorokowali, a wszedłby kto niewierny albo nieuczony, tedy bywa przekonany od wszystkich i rozsądzony od wszystkich;
9.DĄBR.WUL.1973Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś poganin lub prostaczek i wszyscy poczną go przekonywać i osądzać,
10.DĄBR.GR.1961Lecz jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś poganin lub prostaczek, wszyscy poczną go przekonywać i osądzać,
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie [na to] jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie pouczony przez wszystkich, osądzony
12.BRYTYJKALecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają,
13.POZNAŃSKANatomiast gdyby wszyscy przemawiali z natchnienia Bożego, a wszedłby człowiek niewierzący lub obcy, wasze słowa zmuszą go do zastanowienia i przekonają go.
14.WARSZ.PRASKAGdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie na to jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie pouczony przez wszystkich, osądzony
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśliby wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący, albo prosty człowiek, wtedy przy wszystkich jest badany oraz przy wszystkich jest oceniany,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie niewierzący lub słabo obeznany i wszyscy się na nim skupią, dokładnie zbadają,
17.TOR.PRZ.A jeśliby wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący albo jakiś prosty człowiek, to jest przez wszystkich przekonywany, i przez wszystkich rozsądzany.