« 1Kor 14:24 1 List do Koryntian 14:25 1Kor 14:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:25b) rozsądzon bywa od wszech, i tak skrytości serca jego jawne bywają, a tak padszy na oblicze, pokłoni się Bogu, opowiedający, iż Bóg zaiste wwas jest.
2.WUJEK.1923Skrytości serca jego bywają objawione: a tak upadłszy na oblicze, pokłoni się Bogu, opowiadając, że Bóg w was jest prawdziwie.
3.RAKOW.NTA tak skrytości serca jego jawne się sstawają; a tak padszy na oblicze pokłoni się Bogu, opowiedając że Bóg prawdziwie miedzy wami jest.
4.GDAŃSKA.1881A tak skrytości serca tego bywają objawione, a on upadłszy na oblicze, pokłonili się Bogu, wyznawając, że Bóg jest prawdziwie w was.
5.GDAŃSKA.2017I tak zostaną objawione tajemnice jego serca, a on upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was.
6.JACZEWSKIi on otworzy tajniki swojego serca, i padłszy na kolana, odda cześć Bogu i głośno wypowie: zaiste, Bóg wpośrodku was jest.
7.SYMONskrytości serca jego wychodzą na jaw: i on upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was.
8.MARIAWICIi skrytości serca jego jawne się stają, tak że upadłszy na oblicze swe, pokłoni się Bogu, wyznając, że prawdziwie Bóg jest w was.
9.DĄBR.WUL.1973ujawniając skrytości serca jego — on, upadłszy na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was.
10.DĄBR.GR.1961ujawniając skrytości serca jego, aż on, upadłszy na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was.
11.TYSIĄCL.WYD5i jawne staną się tajniki jego serca; a tak, upadłszy na twarz, pokłoni się Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między wami.
12.BRYTYJKASkrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was.
13.POZNAŃSKAWtedy on odsłoni swe serce, upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że Bóg rzeczywiście jest wśród was.
14.WARSZ.PRASKAi jawne staną się tajniki jego serca; a tak, upadłszy na twarz, pokłoni się Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między wami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a jego ukryte sprawy serca stają się jawne. Więc upadnie na twarz oraz pokłoni się Bogu, oznajmiając: Zaiste, Bóg jest w was.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa przy tym wyjdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu, to może się zdarzyć, że upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna: Rzeczywiście Bóg jest między wami.
17.TOR.PRZ.I tak sprawy ukryte w jego sercu stają się jawne, i tak padając na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest w was.