« 1Kor 14:25 1 List do Koryntian 14:26 1Kor 14:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto jest bracia? Gdy się schodzicie, inszy zwas Psalm ma, (inszy) naukę ma, (inszy) objawienie ma, (inszy) język ma, (inszy) wykład ma. Wszytko ku zbudowaniu niech bywa.
2.WUJEK.1923Cóż tedy jest, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was ma Psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykładanie: wszystko niech będzie ku zbudowaniu.
3.RAKOW.NTCóż tedy jest, bracia? gdy się zchodzicie, każdy z was Psalm ma, naukę ma, język ma, objawienie ma, wykładanie ma; wszytko ku zbudowaniu niech będzie.
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy jest, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie; wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu.
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc, bracia? Gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech to wszystko służy zbudowaniu.
6.JACZEWSKICóż tedy, bracia, czynić wam należy? Oto, gdy się zgromadzacie, - to niechaj jedni z was umieją śpiewać, drudzy niech mają naukę; inni niech starają się mieć objawienie Boże; inni jeszcze niech znają obce języki; a jeszcze inni niechaj umieją tłumaczyć obcą mowę; a tak wszystko ku zbudowaniu wszystkich dziać się będzie.
7.SYMONCóż tedy macie czynić, bracia? Oto gdy się schodzicie, każdy według tego, co ma: ma hymn, ma naukę, ma objawienie, ma języki, ma tłómaczenie: niech wszystko będzie ku zbudowaniu.
8.MARIAWICICóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie i jedni z was mają śpiew, drudzy naukę, inni objawienie, inni obce języki, inni dar wykładu, to niech wszystko się odbywa ku zbudowaniu.
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was ma albo dar wygłaszania hymnów, albo dar nauki, dar objawienia, dar języków lub dar ich tłumaczenia: wszystko niech będzie ku zbudowaniu.
10.DĄBR.GR.1961Cóż więc, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was wnosi albo dar wygłaszania hymnów, albo dar nauki, dar objawienia, dar języków lub dar ich tłumaczenia: wszystko niech będzie dla zbudowania.
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko niech służy zbudowaniu.
12.BRYTYJKACóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu.
13.POZNAŃSKAJak wobec tego postępować, bracia? Otóż każdy z was posiada jakiś dar, jak: łaskę śpiewania hymnów, umiejętność nauczania i objawiania nieznanych spraw, dar modlenia się obcymi językami i tłumaczenia ich. Kiedy zbieracie się razem, korzystajcie z tych darów dla ogólnego zbudowania.
14.WARSZ.PRASKACóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko niech służy zbudowaniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem co się dzieje, bracia? Kiedy się schodzicie, niech każdy ma psalm, ma nauczanie, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie; a wszystko niech się dzieje ku budowaniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCóż więc, bracia? Gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania.
17.TOR.PRZ.Cóż więc, bracia? Gdy schodzicie się, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma inne języki, ma tłumaczenie; wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu.