« 1Kor 14:31 1 List do Koryntian 14:32 1Kor 14:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I duchowie proroków prorokom się poddawają.
2.WUJEK.1923I duchowie proroków poddani są prorokom.
3.RAKOW.NTI duchowie Proroków, Prorokom poddani bywają.
4.GDAŃSKA.1881I duchy proroków są poddane prorokom.
5.GDAŃSKA.2017A duchy proroków są poddane prorokom.
6.JACZEWSKIKaznodzieje niech rozsądzają natchnienia swoje,
7.SYMONA objawy Ducha w prorokach są w mocy proroków.
8.MARIAWICIDuch bowiem proroków poddany jest prorokom.
9.DĄBR.WUL.1973A siły ducha proroczego są w mocy proroków.
10.DĄBR.GR.1961A siły ducha proroczego są w mocy proroków.
11.TYSIĄCL.WYD5A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków.
12.BRYTYJKAA duchy proroków są poddane prorokom;
13.POZNAŃSKAPrzemawiający z natchnienia Bożego niech tak posługują się swoimi darami duchowymi, aby zachować porządek,
14.WARSZ.PRASKAA dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a duchy proroków są posłuszne prorokom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDuch działający w prorokach nie krępuje ich woli,
17.TOR.PRZ.A duchy proroków są poddane prorokom;