« 1Kor 14:6 1 List do Koryntian 14:7 1Kor 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:8) Ano (i) bezduszne (przyprawy) które głos wypuszczają, choć piszczałka, choć harfa, jeśli różności dźwiękami nie dadzą jako poznają piskanie, albo granie?
2.WUJEK.1923Wszak rzeczy, które są bez dusze, dźwięk czyniące, choć piszczałka, choć cytra, jeźliby różności dźwięków nie dawały, jakóż będzie poznano to, co piskają, albo co na cytrze grają?
3.RAKOW.NTWszak i rzeczy bezduszne głos dawające, choć piszczałka, choć cytra, jeśliby różności dźwiękami nie dawały, jakoż będzie poznano to co piskają, abo co na cytrze grają?
4.GDAŃSKA.1881Wszak i rzeczy nieżywe, które dźwięk wydawają jako piszczałka albo cytra, jeźliby różnego dźwięku nie wydawały, jakoż poznane będzie, co na piszczałce, albo co na cytrze grają?
5.GDAŃSKA.2017Przecież nawet przedmioty martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak można byłoby rozpoznać, co się gra na flecie, a co na cytrze?
6.JACZEWSKIInstrumentu muzycznego, jak naprzykład: fletu, cytry, nikt nie zrozumie, chociażby one głos wydawały, aż dopiero wówczas, gdy głos ten przez człowieka mądrze rozczłonkowanym zostanie.
7.SYMONWszak nawet przedmioty martwe, z których głos wydobywamy, jak fujarka lub cytra, jeżeliby nie wydawały z siebie tonów rozmaitych, jakożby się poznało, co się nuci na fujarce, albo co się gra na cytrze?
8.MARIAWICIWszak i te rzeczy, które duszy nie mają, a wydają głos, czy to piszczałka, czy też lutnia, jeśliby nie wydawały różnych głosów, to jakżeby było rozumiane to, co się gra na piszczałce, albo na lutni?
9.DĄBR.WUL.1973Bo przecież nawet przedmioty martwe dźwięk wydające, jak flet czy cytra, gdyby nie wydawały tonów wyraźnych, skądże będzie wiadomo, co się nuci na flecie albo co na cytrze?
10.DĄBR.GR.1961Bo przecież nawet przedmioty martwe wydające dźwięk, jak flet czy cytra, gdyby nie wydawały tonów wyraźnych, skądże będzie wiadome, co się nuci na flecie albo na cytrze?
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie jest z martwymi instrumentami, które dźwięki wydają, czy to będzie flet, czy cytra: jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra na flecie lub na cytrze?
12.BRYTYJKAWszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze?
13.POZNAŃSKAPodobnie jest z przedmiotami martwymi - instrumentami muzycznymi, jak flet czy cytra. Jeżeli nie pozwalają one odróżnić poszczególnych dźwięków, to jak można rozpoznać, co się na nich gra?
14.WARSZ.PRASKAPodobnie jest z instrumentami martwymi, które dźwięki wydają, czy to będzie flet, czy cytra: jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra na flecie lub na cytrze?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszak i nieżywe instrumenty, które wydają głos, czy to aulos, czy kitara, jeśli nie dadzą rozróżnienia dźwiękom, jak zostanie poznane to granie na aulosie, czy granie na kitarze?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWeźmy jakiś przedmiot, który wydaje dźwięk, na przykład flet albo cytrę. Gdyby w swoim brzmieniu niczym się nie różniły, skąd byłoby wiadomo, kiedy gra flet, a kiedy cytra?
17.TOR.PRZ.Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydały różnych dźwięków, jak dałoby się rozpoznać, co jest grane na flecie, a co na cytrze?