« 1Tym 2:15 1 List do Tymoteusza 3:1 1Tym 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574WIerna rzecz jeśli kto dozorstwa żąda, dobrego dzieła żąda.
2.WUJEK.1923Wierna mowa: Jeźli kto biskupstwa pożąda, dobrego dzieła pożąda.
3.RAKOW.NTWierna jest mowa: jeśli kto Dozorstwa żąda, dobrego uczynku żąda.
4.GDAŃSKA.1881Wierna jest ta mowa: Jeźli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda.
5.GDAŃSKA.2017Wiarygodne to słowa: Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy.
6.JACZEWSKIJest to prawdą, że kto pożąda biskupstwa, ten dobrego dzieła pożąda.
7.SYMONPrawda to pewna: Jeśli kto biskupstwa pożąda, zaszczytnej służby pożąda.
8.DĄBR.WUL.1973Niezawodna to prawda: jeśli kto biskupstwa pożąda, dobrej służby pożąda.
9.TYSIĄCL.WYD5Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania.
10.BRYTYJKAPrawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
11.POZNAŃSKAGodna to wiary nauka: ten, kto ubiega się o biskupstwo, pragnie podjąć się pięknego zadania.
12.WARSZ.PRASKAOto prawda niewątpliwa: jeśli ktoś pragnie biskupstwa, dobrej rzeczy pragnie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prawdziwe to słowo: Jeśli ktoś pragnie doglądania pragnie pięknej pracy.
14.EIB.BIBLIA.2016Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy.
15.TOR.NOWE.PRZ.Godne zaufania jest to słowo: Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrego dzieła.