« 1Tym 3:1 1 List do Tymoteusza 3:2 1Tym 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo trzeba dozorcy nie naganionym być, jednej żony mężem trzeźwym obyczajnym, gościa miłującym, ku nauczaniu godnem,
2.WUJEK.1923Ma tedy biskup być nienaganiony, jednéj żony mąż, trzeźwy, roztropny, obyczajny, wstydliwy, goście ochotnie przyjmujący, ku nauczaniu sposobny;
3.RAKOW.NTPotrzeba tedy Dozorcy aby nienaganionym był, jednej żony mężem, czujnym, rostropnym, ochędożnym, gościnnym, ku nauczaniu sposobnym,
4.GDAŃSKA.1881Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny;
5.GDAŃSKA.2017Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania;
6.JACZEWSKIAle potrzeba, aby ten, kto ma być biskupem, był bez nagany; aby był mężem jednej tylko żony; aby był roztropny, obyczajny, skromny, gościnny, uczony;
7.SYMONMa tedy biskup być nieposzlakowany, jednożeniec, rozsądny, roztropny, poważny, czysty, gościnny, ku nauczaniu sposobny:
8.DĄBR.WUL.1973Ma tedy biskup być nienaganny, mąż jednej żony, rozsądny, roztropny, poważny, wstydliwy, gościnny, zdolny do nauczania,
9.TYSIĄCL.WYD5Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,
10.BRYTYJKABiskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
11.POZNAŃSKAA zatem - biskupem ma być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy. skromny, przyzwoity, gościnny, przykładny,
12.WARSZ.PRASKANiech jednak pamięta, że biskup powinien być człowiekiem, któremu nic nie można zarzucić: wolno mu być mężem tylko jednej żony, musi być [zawsze] trzeźwy, roztropny, przyzwoity, gościnny, powinien posiadać pewne zdolności do nauczania.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzeba więc, aby doglądający był nienagannym, mężem jednej niewiasty, opanowanym, rozsądnym, statecznym, gościnnym, zdolnym do nauczania;
14.EIB.BIBLIA.2016Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania,
15.TOR.NOWE.PRZ.Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania,