« 1Tym 3:4 1 List do Tymoteusza 3:5 1Tym 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli lepak kto własnym domem władać nie umie, jako się zborem Bożym opiekać będzie?
2.WUJEK.1923A jeźli kto nie umie domu swego rządzić, jakoż pieczą będzie mógł mieć o kościele Bożym?
3.RAKOW.NTA jeśli kto w własnym domu przodować nie umie, jakoż o zborze Bożym pieczą mieć będzie?
4.GDAŃSKA.1881(Bo jeźliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o kościele Bożym?)
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży?
6.JACZEWSKIJeżeli kto swym domem zarządzać nie potrafi, to jakim sposobem o kościele Bożym pieczę mieć zdoła?
7.SYMONBo kto nie umie domem własnym rządzić, jakoż pieczę o Kościele Bożym mieć będzie?
8.DĄBR.WUL.1973Bo kto nie umie własnym domem zarządzać, jakże będzie miał pieczę o Kościele Bożym?
9.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?
10.BRYTYJKAbo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?
11.POZNAŃSKABo kto własnym domem nie umie kierować, jakżeż potrafi dbać o Kościół Boży?
12.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem ktoś nie potrafi sobie poradzić z własnym domem, to jakże będzie mógł zatroszczyć się skutecznie o Kościół Boży?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(bo jeśli ktoś nie potrafi stanąć na czele swojego domu, jak będzie się opiekował zgromadzeniem wybranych Boga?).
14.EIB.BIBLIA.2016Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o kościół Boży?
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo jeśli ktoś nie umie stać na czele swojego domu, jaką będzie miał troskę o Kościół Boży?