« 1Tym 3:6 1 List do Tymoteusza 3:7 1Tym 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potrzeba też jemu świadectwo dobre mieć od tych co znadworza są, aby nie wpadł wnaśmiewanie i wsidło dyabelskie.
2.WUJEK.1923A ma téż mieć dobre świadectwo od tych, którzy są obcymi, aby nie wpadł w urąganie i sidło djabelskie.
3.RAKOW.NTA potrzeba mu też świadectwo dobre mieć od obcych; aby w urąganie nie wpadł, i w sidło potwarce.
4.GDAŃSKA.1881Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w hańbę i w sidło potwarcy.
5.GDAŃSKA.2017Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.
6.JACZEWSKIPotrzeba również, aby i u innowierców biskup miał dobre imię: by widząc się w pogardzie, nie wpadł w sidła diabelskie.
7.SYMONA ma też mieć dobre świadectwo od tych, którzy nie należą do Kościoła, aby nie wpadł w urąganie i w sidła szatańskie.
8.DĄBR.WUL.1973A winien też mieć dobre świadectwo od tych, którzy nie należą do Kościoła, aby nie ściągnął na siebie wzgardy i nie wpadł w sidła szatańskie.
9.TYSIĄCL.WYD5Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
10.BRYTYJKAA powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie.
11.POZNAŃSKAPowinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy nie należą do nas, żeby nie dostał się na ludzkie języki i w sidła diabelskie.
12.WARSZ.PRASKAWreszcie powinien cieszyć się dobrą opinią nawet u niechrześcijan, żeby mu nikt nie okazywał pogardy i żeby nie wpadł on w sidła szatańskie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jest słuszne, by miał także dobrą opinię u tych z zewnątrz, żeby nie wpadł na jakiś zarzut oraz w pułapkę tego oszczerczego.
14.EIB.BIBLIA.2016Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła.
15.TOR.NOWE.PRZ.Powinien też mieć dobre świadectwo od obcych, aby nie wpadł w pohańbienie i w sidła diabła.