« Jan 18:15 Ewangelia Jana 18:16 Jan 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Piotr stał przede drzwiami na dworze. Wyszedł przeto uczeń drugi, który był znajomy Arcyoffiarnikowi, i rzekł odźwiernemu, a wprowadził Piotra.
2.WUJEK.1923A Piotr stał u drzwi na dworze. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znajomy najwyższemu kapłanowi, i rzekł odźwiernéj i wprowadził Piotra.
3.RAKOW.NTA Piotr stał u drzwi na dworze; wyszedł tedy on uczeń drugi, który był znajomy przedniejszemu Ofiarownikowi, i rzekł odźwiernej, i wprowadził Piotra.
4.GDAŃSKA.1881Ale Piotr stał u drzwi na dworze. Wyszedł tedy on drugi uczeń, który był znajomy najwyższemu kapłanowi, i mówił z odźwierną, i wprowadził tam Piotra.
5.GDAŃSKA.2017Ale Piotr stał na zewnątrz u drzwi. Wtedy wyszedł ten drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra.
6.SZCZEPAŃSKIPiotr zaś stanął zewnątrz przy bramie. Drugi zatem <ów> uczeń, znany arcykapłanowi, wyszedł, i przemówił do odźwiernej, i wprowadził Piotra.
7.GRZYM1936A Piotr został na dworze, przy bramie. Tamten zaś uczeń, znajomy arcykapłana, wyszedł i porozmawiał z odźwierną i potem wprowadził Piotra.
8.DĄBR.WUL.1973Piotr zaś został na zewnątrz, przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra.
9.TYSIĄCL.WYD5natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą, na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka.
10.BRYTYJKAPiotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, i porozmawiał z odźwierną, i wprowadził Piotra.
11.POZNAŃSKAA Piotr zatrzymał się na zewnątrz, pod bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra.
12.WARSZ.PRASKALecz Piotr pozostał na zewnątrz, w pobliżu bramy. Ów drugi uczeń zaś, ten, którego znał arcykapłan, wyszedłszy pomówił z odźwierną i po chwili wprowadził Piotra do środka.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Piotr stał przy drzwiach na zewnątrz. Zatem wyszedł ów inny uczeń, który był znajomym arcykapłana oraz powiedział coś odźwiernej i wprowadził Piotra.
14.EIB.BIBLIA.2016Piotr natomiast stał przy bramie na zewnątrz. Wyszedł więc ten inny uczeń, znajomy arcykapłana, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra.
15.TOR.NOWE.PRZ.Natomiast Piotr stał na zewnątrz przy bramie. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i po rozmowie z odźwierną, wprowadził Piotra.