« Jan 18:22 Ewangelia Jana 18:23 Jan 18:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział mu Jesus: Jeśli źle wymówiłem, dowódź że źle, a jeśli dobrze, przecz mię bijesz?
2.WUJEK.1923Odpowiedział mu Jezus: Jeźlim źle rzekł, daj świadectwo o złem; a jeźliż dobrze, czemu mię bijesz?
3.RAKOW.NTOdpowiedział mu Jezus: Jeśliżem źle mówił, świadczże o złym; a jeśli dobrze, przecz mię bijesz?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział mu Jezus: Izalim źle rzekł, daj świadectwo o złem, a jeźlim dobrze, przeczże mię bijesz?
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?
6.SZCZEPAŃSKIJezus mu odrzekł: Jeśli źle powiedziałem, przekonaj Mnie o złem; a jeśli dobrze, dlaczego Mnie bijesz?
7.GRZYM1936Jezus mu odrzekł: Jeślim źle powiedział, wykaż mi zło, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział mu Jezus: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem, a jeżeli dobrze czemu mnie bijesz?
9.TYSIĄCL.WYD5Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?
10.BRYTYJKAOdrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?
11.POZNAŃSKAJezus mu odrzekł: - Jeśli źle odpowiedziałem, udowodnij to! A jeśli dobrze - dlaczego Mnie bijesz?
12.WARSZ.PRASKARzekł tedy Jezus: Jeżeli powiedziałem coś niewłaściwego, udowodnij Mi to, a jeśli prawdę powiedziałem, to dlaczego Mnie bijesz?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, zaświadcz odnośnie złego; a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?
14.EIB.BIBLIA.2016Jezus na to: Jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to, a jeżeli właściwie, to dlaczego Mnie bijesz?
15.TOR.NOWE.PRZ.Jezus odpowiedział mu: Jeśli źle powiedziałem, poświadcz, co było złe; a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?