« Jan 18:24 Ewangelia Jana 18:25 Jan 18:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A był Symon Piotr stojąc i grzejąc sie: rzekli przeto jemu: I ty nie z uczniówli jego jesteś? zaprzał się on i rzekł: Nie jestem.
2.WUJEK.1923A Symon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy: Izaliś i ty nie jest z uczniów jego? Zaprzał się on i rzekł: Nie jestem.
3.RAKOW.NTA był Symon Piotr stojąc i grzejąc się; rzekli mu tedy: Abo i ty z uczniów jego jesteś? Zaprzał się on, i rzekł: Nie jestem.
4.GDAŃSKA.1881A Szymon Piotr stał i grzał się. I rzekli do niego: Azażeś i ty nie jest z uczniów jego? A on się zaprzał, mówiąc: Nie jestem.
5.GDAŃSKA.2017A Szymon Piotr stał i grzał się. I zapytali go: Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? A on się wyparł, mówiąc: Nie jestem.
6.SZCZEPAŃSKIA Szymon Piotr stał i grzał się. Zapytali go tedy: Czy i ty nie jesteś z liczby Jego uczniów? On zaparł się, mówiąc: Nie jestem.
7.GRZYM1936Tymczasem Szymon Piotr stał i grzał się. I pytają się go: Nie jesteś ty z uczniów jego? A on zaprzeczył, i oświadczył: Nie jestem.
8.DĄBR.WUL.1973A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy: Czy i ty jesteś z liczby jego uczniów? A on zaprzeczył mówiąc: Nie jestem.
9.TYSIĄCL.WYD5A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem.
10.BRYTYJKAA Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc: Czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc: Nie jestem.
11.POZNAŃSKASzymon Piotr stał i grzał się. Mówili do niego: - Czy i ty jesteś Jego uczniem? A on zaprzeczył: - Nie jestem.
12.WARSZ.PRASKASzymon Piotr zaś stał i grzał się. A gdy zapytano go: Czy ty nie jesteś również jednym z Jego uczniów? zaprzeczył mówiąc: Nie jestem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Szymon Piotr stał i się grzał. Zatem mu powiedzieli: Czy ty także nie jesteś z jego uczniów? A on się wyparł i powiedział: Nie jestem.
14.EIB.BIBLIA.2016Szymon Piotr stał zaś i grzał się. Wówczas go zagadnęli: Czy ty też jesteś jednym z Jego uczniów? Lecz on wyparł się: Nie jestem.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli więc do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? A on wyparł się, mówiąc: Nie jestem.