« Jan 18:32 Ewangelia Jana 18:33 Jan 18:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy wszedł zasię do pałacu Piłat, i wezwał Jesusa, i rzekł jemu: Ty jesteś król Judski?.
2.WUJEK.1923Wszedł tedy zasię Piłat do ratusza i wezwał Jezusa i rzekł mu: Tyś jest król Żydowski?
3.RAKOW.NTWszedł tedy na Ratusz zasię Piłat, i zawołał Jezusa, i rzekł mu: Tyś jest Król Żydowski?
4.GDAŃSKA.1881Tedy zasię wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu: Tyżeś jest król żydowski?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piłat znowu wszedł do ratusza, wezwał Jezusa i zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów?
6.SZCZEPAŃSKIPiłat przeto wszedł powtórnie do pretoryum, i zawezwał Jezusa i rzekł do Niego: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
7.GRZYM1936Piłat zaś znowu wyszedł do ratusza i wezwawszy Jezusa, pytał go: Tyś jest królem żydowskim?
8.DĄBR.WUL.1973Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa rzekł mu: Czy ty jesteś król żydowski?
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: Czy ty jesteś Królem żydowskim?
10.BRYTYJKAWtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
11.POZNAŃSKAPiłat więc wszedł znowu do pretorium, zawołał do Jezusa i zapytał Go: - Czy Ty jesteś królem żydowskim?
12.WARSZ.PRASKAPotem Piłat znów wszedł do pretorium, wezwał ku sobie Jezusa i zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Piłat znowu wszedł do pretorium, zawołał Jezusa i mu powiedział: Czy ty jesteś król żydowski?
14.EIB.BIBLIA.2016Piłat wszedł więc znów do pałacu, przywołał Jezusa i zapytał: Czy Ty jesteś królem Żydów?
15.TOR.NOWE.PRZ.Więc ponownie wszedł Piłat do pretorium i przywołał Jezusa, mówiąc do Niego: To Ty jesteś Królem Żydów?