« Rzym 16:13 List do Rzymian 16:14 Rzym 16:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:15) Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermeta, i co z nimi bracią.
2.WUJEK.1923Pozdrówcie Asynkryta, Phlegonta, Hermasza, Patrobę, Hermena i bracią, którzy są z nimi.
3.RAKOW.NTPozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermana, i one którzy są z nimi bracią.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermena i braci, którzy są z nimi.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi.
6.JACZEWSKIPozdrówcie Azynkryta, Flegonta, Hermę, Patrobę, Hermena, i tych braci, którzy u nich bawią.
7.SYMONPozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są u nich.
8.MARIAWICIPozdrówcie Assynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermena i tych braci, którzy są z nimi.
9.DĄBR.WUL.1973Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są u nich.
10.DĄBR.GR.1961Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są u nich.
11.TYSIĄCL.WYD5Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi.
12.BRYTYJKAPozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nimi.
13.POZNAŃSKAPozdrówcie Asynkrita, Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa i będących z nimi braci.
14.WARSZ.PRASKAPozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermena i braci razem z nimi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrówcie Asynkrytosa, Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa oraz braci z ich kręgu.
17.TOR.PRZ.2023Pozdrówcie Asynkrytusa, Flegonta, Hermasa, Patroba, Hermesa i braci, którzy są z nimi.