« Rzym 16:15 List do Rzymian 16:16 Rzym 16:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:17) Pozdrówcie jedni drugie wpocałowaniu świętem. (16:18) Pozdrawiają was zbory Christusowe.
2.WUJEK.1923Pozdrówcie jedni drugie z pocałowaniem świętem. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusowe.
3.RAKOW.NTPozdrówcie jedni drugie w pocałowaniu świętym. Pozdrawiają was one Zbory Christusowe.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrówcie jedni drugich z pocałowaniem świętem. Pozdrawiają was zbory Chrystusowe.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was kościoły Chrystusa.
6.JACZEWSKIPozdrówcie się wzajemnie w pocałunku świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusowe.
7.SYMONPozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusowe.
8.MARIAWICIPozdrówcie jedni drugich w świętem pocałowaniu. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusowe.
9.DĄBR.WUL.1973Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusowe.
10.DĄBR.GR.1961Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusowe.
11.TYSIĄCL.WYD5Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym! Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusa.
12.BRYTYJKAPozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe.
13.POZNAŃSKAPozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAPozdrówcie się wszyscy nawzajem pocałunkiem świętym. Wszystkie Kościoły Chrystusa przesyłają wam swoje pozdrowienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrówcie jedni drugich w świętym pocałunku. Pozdrawiają was zgromadzenia wybranych Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was też wszystkie kościoły Chrystusa.
17.TOR.PRZ.2023Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was zbory Chrystusa.