« Rzym 16:16 List do Rzymian 16:17 Rzym 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:19) A proszę was bracia, ostrzegajcie się od czyniących rozerwania i zawady, mimo naukę którejeście się nauczyli, i odchylcie się od nich.
2.WUJEK.1923A proszę was, bracia! abyście upatrowali te, którzy czynią rozruchy i pogorszenia mimo naukę, którejeście się wy nauczyli, i chrońcie się ich.
3.RAKOW.NTA proszę was bracia, abyście upatrowali one, którzy rozerwania i zgorszenia, imo naukę którejeście się nauczyli, czynią; i odchylajcie się od nich.
4.GDAŃSKA.1881A proszę was, bracia! abyście upatrywali tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, którejście się wy nauczyli; i chrońcie się ich.
5.GDAŃSKA.2017A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.
6.JACZEWSKIA proszę was, bracia, iżbyście baczyli na tych, którzy, głosząc odmienną naukę od tej, jaką od nas słyszeliście, niezgodę i zgorszenie między wami rozsiewać usiłują. Strzeżcie się ich.
7.SYMONA proszę was, abyście się strzegli tych, którzy sieją zwady i zgorszenia przeciw nauce, którejście się nauczyli: strońcie od nich.
8.MARIAWICIA proszę was, bracia, abyście uważali na tych, którzy czynią rozdziały i zgorszenia przeciwko tej nauce, którejeście się wy nauczyli, i strzeżcie się ich.
9.DĄBR.WUL.1973A proszę was, bracia, byście się strzegli tych, którzy wywołują zwady i zgorszenia wbrew pouczeniom, któreście otrzymali. Strońcie od nich.
10.DĄBR.GR.1961A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wywołują zwady i zgorszenia wbrew pouczeniom, któreście otrzymali. Strońcie od nich.
11.TYSIĄCL.WYD5Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia na przekór nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich.
12.BRYTYJKAA proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przy jęliście; unikajcie ich.
13.POZNAŃSKAProszę was, bracia, byście strzegli się tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Odłączcie się od nich.
14.WARSZ.PRASKAPrzestrzegam was, bracia, miejcie się na baczności przed tymi wszystkimi, którzy wprowadzają rozłamy i gorszą wiernych przeciwstawiając się przyjętej przez was nauce. Strońcie od nich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale proszę was, bracia, aby obserwować tych, co czynią podziały i zgorszenia wbrew nauce, której wyście się nauczyli; nawet odwróćcie się od nich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA proszę was, bracia, strzeżcie się ludzi, którzy wywołują podziały i skandale, uderzające w naukę, którą przyjęliście - unikajcie ich.
17.TOR.PRZ.2023A proszę was, bracia, abyście uważali na tych, którzy czynią podziały i zgorszenia wbrew tej nauce, której się wy nauczyliście; i odstąpcie od nich.