« Rzym 16:17 List do Rzymian 16:18 Rzym 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:20) Bo takowi nie panu Jesusowi Christusowi służą, ale swemu brzuchowi, a przez piękne mowy i błogosławieństwa zwodzą serca niewinnych.
2.WUJEK.1923Albowiem takowi Panu naszemu Chrystusowi nie służą, ale brzuchowi swemu: a przez łagodne mowy i pobłażania zwodzą serca niewinnych.
3.RAKOW.NTAbowiem takowi Panu naszemu Jezusowi Christusowi nie służą, ale swemu brzuchowi; a przez łagodną mowę i pochlebną zwodzą serca ludzi próżnych złego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem takowi Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi swemu, a przez łagodną mowę i pochlebstwo serca prostych zwodzą.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi.
6.JACZEWSKITego rodzaju nauczyciele nie Chrystusowi Panu, ale brzuchowi swemu służą: słodkiemi słowy i udaną pobożnością uwodzą oni serca prostaczków.
7.SYMONAlbowiem takowi ludzie służą nie Panu naszemu Chrystusowi, ale brzuchowi swemu: i słodkiemi słowy i pochlebstwy swemi zwodzą serca prostodusznych.
8.MARIAWICIAlbowiem tacy Panu naszemu Chrystusowi nie służą, ale brzuchowi swemu; i łagodnemi słowy i błogosławieństwami zwodzą serca niewinnych.
9.DĄBR.WUL.1973Ci bowiem nie służą Chrystusowi Panu naszemu, ale brzuchowi swemu i przez słowo słodkie a pochlebne zwodzą serca niewinnych.
10.DĄBR.GR.1961Ci bowiem nie służą Chrystusowi Panu naszemu, ale brzuchowi swemu i przez słowa układne a pochlebne zwodzą serca niewinnych.
11.TYSIĄCL.WYD5Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków.
12.BRYTYJKATacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków.
13.POZNAŃSKATacy bowiem nie służą naszemu Panu Chrystusowi, lecz własnemu brzuchowi, a przyjemnymi i pochlebnymi słowami zwodzą serca prostych ludzi.
14.WARSZ.PRASKALudzie ci służą nie Chrystusowi Panu, ale własnemu brzuchowi. Pięknymi słówkami, schlebianiem uwodzą umysły łatwowiernych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale swojemu brzuchowi; także zwodzą serca niewinnych pośród pięknej mowy i sławy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTacy bowiem nie służą naszemu Panu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Za pomocą gładkich oszustw oraz pochlebstw zwodzą serca prostodusznych.
17.TOR.PRZ.2023Tacy bowiem nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale swojemu własnemu brzuchowi, a gładkimi słowami i schlebianiem zwodzą serca prostodusznych.