« Rzym 16:18 List do Rzymian 16:19 Rzym 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:21) Bo wasze posłuszeństwo do wszech zaszło. Raduję się przeto w was. Lecz chcę was być jednak mądremi na dobre, a nieszkodliwemi na złe.
2.WUJEK.1923Bo wasze posłuszeństwo rozsławiło się po wszystkich miejscach. Przeto się z was weselę; ale chcę, abyście byli mądrymi w dobrem, a prostymi w złem.
3.RAKOW.NTBo wasze posłuszeństwo do wszytkich doszło. Weselę się tedy co się was dotycze; Lecz chcę abyście byli mądrymi na dobre, a prostymi na złe.
4.GDAŃSKA.1881Bo posłuszeństwo wasze wszystkich doszło. A przetoż raduję się z was; ale chcę, abyście byli mądrymi na dobre, a prostymi na złe.
5.GDAŃSKA.2017Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe.
6.JACZEWSKIDotąd stałość wasza przy otrzymanej od nas nauce głośną jest wszędzie. To mi sprawia radość. Pragnę, abyście i nadal byli mądrymi w dobrem, a złego nie znali.
7.SYMONBo wasze posłuszeństwo słynie po wszystkich miejscach. Dlatego cieszę się z was: ale chcę, abyście byli mądrymi w dobrem, a prostymi w złem.
8.MARIAWICIBo wasze posłuszeństwo (wierze) rozsławiło się po wszystkich miejscach, i dlatego kocham się w was. Ale też chcę was mieć mądrymi w dobrem, a prostymi w złem.
9.DĄBR.WUL.1973Bo wasze posłuszeństwo słynie po wszystkich miejscach. Dlatego raduję się z was. Ale chcę, abyście byli roztropnymi w dobrem i prostymi w złem.
10.DĄBR.GR.1961Bo wasze posłuszeństwo słynie wszędzie. Dlatego raduję się z was. Ale chcę, abyście byli roztropnymi w dobrem i czystymi wobec zła.
11.TYSIĄCL.WYD5Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła - niewinni.
12.BRYTYJKAAlbowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim; dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła.
13.POZNAŃSKAWasze zaś posłuszeństwo wszyscy znają. Cieszę się więc z waszego powodu. Chcę natomiast, byście byli mądrzy wobec dobra, a na zło odporni.
14.WARSZ.PRASKAWaszą zaś uległość [Chrystusowi] wszyscy dobrze znają. Jesteście więc dla mnie źródłem prawdziwej radości. Chciałbym jednak, żebyście byli roztropni w czynieniu dobra i bezwzględni w unikaniu zła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wasze posłuszeństwo doszło do wszystkich. Zatem, raduję się z was, ale chcę, byście byli roztropnymi względem szlachetnego, a prostodusznymi względem złego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. Cieszę się z was zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła.
17.TOR.PRZ.2023Bo wieść o waszym posłuszeństwie dotarła do wszystkich. Dlatego raduję się z waszego powodu; a chcę, abyście prawdziwie byli mądrymi w tym, co dobre, a czyści wobec zła.