« Rzym 16:19 List do Rzymian 16:20 Rzym 16:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:22) Bóg lepak pokoju niech zetrze szatana pod nogi wasze rychło. Łaska pana naszego Jesusa Christa zwami, amen.
2.WUJEK.1923A Bóg pokoju niechaj zetrze szatana pod nogami waszemi prędko. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.
3.RAKOW.NTA Bóg pokoju, zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego Jezusa Christusa niech będzie z wami, Amen.
4.GDAŃSKA.1881A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.
5.GDAŃSKA.2017A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.
6.JACZEWSKIBóg, dawca pokoju, niechaj dozwoli, iźbyście tego szatana niezgody jak najprędzej starli pod nogami waszemi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.
7.SYMONA Bóg pokoju niech prędko zetrze szatana pod nogami waszemi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!
8.MARIAWICIBóg zaś pokoju niech zetrze szatana pod nogami waszemi co rychlej. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.
9.DĄBR.WUL.1973A Bóg pokoju niechaj rychło skruszy szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
10.DĄBR.GR.1961A Bóg pokoju niechaj rychło skruszy szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami!
12.BRYTYJKAA Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami.
13.POZNAŃSKAA Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi nogami. Łaska naszego Pana Jezusa niech będzie z wami.
14.WARSZ.PRASKABóg zaś pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Niech łaska naszego Pana, Jezusa, towarzyszy wszystkim waszym poczynaniom.
17.TOR.PRZ.2023A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.