« Rzym 16:21 List do Rzymian 16:22 Rzym 16:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:24) Pozdrawiam was ja Tercyus com pisał list w panu.
2.WUJEK.1923Pozdrawiam was w Panu ja Tercyusz, którym list pisał.
3.RAKOW.NTPozdrawiam was, ja Tercyus, którym napisał list, w Panu.
4.GDAŃSKA.1881Pozdrawiam was w Panu ja Tercyjusz, którym ten list pisał.
5.GDAŃSKA.2017Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list.
6.JACZEWSKIPozdrawiam was ja Tercyusz, który pisałem ten list w Panu.
7.SYMONPozdrawiam was w Panu ja Tercjusz, który list ten pisałem.
8.MARIAWICIPozdrawiam was ja, Tercyusz, którym ten list pisał, w Panu.
9.DĄBR.WUL.1973Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który ten list pisałem.
10.DĄBR.GR.1961Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który ten list pisałem.
11.TYSIĄCL.WYD5Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list.
12.BRYTYJKAPozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem.
13.POZNAŃSKAPozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który ten list napisałem.
14.WARSZ.PRASKAPozdrawiam was w Panu także ja, Tercjusz, który pisałem ten list.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrawiam was w Panu, ja, Tercjusz, piszący ten list.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem.
17.TOR.PRZ.2023Pozdrawiam was ja, Tercjusz, który napisałem ten list w Panu.