« Rzym 16:24 List do Rzymian 16:25 Rzym 16:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:28) A mogącemu was ztwierdzić wedle zwiastowania mojego i obwołania Jesusa Christa wedle odkrycia tajemnice, czasy wiecznemi zamilczanej,
2.WUJEK.1923A temu, który mocen jest was utwierdzić, według Ewangelii mojéj i przepowiadania Jezu Chrystusowego, według objawienia tajemnice od czasów wiecznych zamilczanéj,
3.RAKOW.NTA onemu który może was zmocnić według Ewanieliey mojej, i obwoływania Jezusa Christusa według objawienia tajemnice, od czasów wiecznych zamilczanej.
4.GDAŃSKA.1881A temu, który was może utwierdzić według Ewangielii mojej i opowiadania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej,
5.GDAŃSKA.2017A temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem;
6.JACZEWSKITemu zaś, który mocen jest utwierdzić was w wierze, jak to moja Ewangelia głosi, i jak to nauczał Jezus Chrystus; jak to w sposób tajemniczy objawionem było przed wieki,
7.SYMONA temu, który mocen jest was utwierdzić w Ewangelji mojej, będącej opowiadaniem tajemnicy, która, od czasów wiecznych zakryta,
8.MARIAWICIA Temu, i Który mocen jest utwierdzić was według Ewangelii mojej i przepowiadania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej,
9.DĄBR.WUL.1973A temu, który mocen jest utwierdzić was według Ewangelii mojej i przepowiadania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy od wieków zakrytej
10.DĄBR.GR.1961A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i przepowiadania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy od wieków zakrytej
11.TYSIĄCL.WYD5Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą,
12.BRYTYJKAA temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej,
13.POZNAŃSKATemu, który może was utwierdzić według mej ewangelii i przepowiadania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy zakrytej od wiecznych czasów,
14.WARSZ.PRASKAA Temu, który mocen jest utwierdzić was [w wierze] zgodnie z Ewangelią przeze mnie głoszoną i według nauczania Jezusa Chrystusa oraz jak chce tego objawiona nam tajemnica dla dawnych pokoleń zakryta,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Temu, który może was utwierdzić w zgodzie z moją Ewangelią oraz kazaniem Jezusa Chrystusa, z powodu odsłonięcia tajemnicy przemilczanej od wiecznych czasów,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Temu, który ma moc was utwierdzić według głoszonej przeze mnie dobrej nowiny oraz poselstwa Jezusa Chrystusa, zgodnego z tajemnicą, przez wieki okrytą milczeniem,
17.TOR.PRZ.2023A Temu natomiast, który ma moc was utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy, która jest od czasów wiecznych zakryta milczeniem,