« Rzym 16:25 List do Rzymian 16:26 Rzym 16:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:29) Lecz objawionej teraz przez pisma prorockie wedle roskazania wiecznego Boga, do posłuszeństwa wiary, między wszemi narody oznajmionego.
2.WUJEK.1923(Która teraz objawiona jest przez Pisma prorockie według rozkazania wiecznego Boga, ku posłuszeństwu wiary), między wszymi narody poznanéj:
3.RAKOW.NTA objawionej teraz, i przez pisma Prorockie, według rozrządzenia onego wiecznego Boga, ku posłuszeństwu wiary między wszytkimi pogany oznajmionej.
4.GDAŃSKA.1881Lecz teraz objawionej i przez Pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody oznajmionej;
5.GDAŃSKA.2017Lecz teraz objawionej i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze;
6.JACZEWSKIi jak to teraz prawda ta, odpowiednio do rozkazu wiekuistego Boga, przez pisma prorockie do wiadomości wszystkich narodów ku utwierdzeniu ich w wierze podaną została:
7.SYMON(a teraz z rozkazania wiecznego Boga ku krzewieniu posłuszeństwa wierze w Pismach Proroków odkryta) znana jest między wszystkimi narodami:
8.MARIAWICIa teraz według rozkazu wiecznego Boga objawionej przez Pisma Prorockie ku posłuszeństwu wiary i między wszystkimi narodami oznajmionej,
9.DĄBR.WUL.1973(a teraz ujawnionej przez pisma prorockie z rozkazania Boga wiekuistego ku posłuszeństwu wiary), a znanej już przez wszystkie narody.
10.DĄBR.GR.1961(a teraz ujawnionej przez pisma prorockie z rozkazania wiekuistego Boga ku posłuszeństwu wiary), a znanej już przez wszystkie narody.
11.TYSIĄCL.WYD5teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,
12.BRYTYJKAAle teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary –
13.POZNAŃSKAa teraz objawionej i oznajmionej wszystkim narodom, zgodnie z pismami prorockimi, według nakazu Boga wiecznego, celem wzbudzenia posłuszeństwa wierze -
14.WARSZ.PRASKAa teraz ujawniona i w pismach Prorokow zgodnie z nakazem wiekuistego Boga obwieszczona wszystkim narodom, by skłonić je do uległości w wierze –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a teraz, według postanowienia wiecznego Boga objawionej dla pism prorockich ku posłuszeństwu wiary, tej danej do poznania wszystkim narodom
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa teraz objawioną przez Pisma prorockie na polecenie wiecznego Boga, i obwieszczoną wszystkim narodom dla doprowadzenia ich do posłuszeństwa wiary,
17.TOR.PRZ.2023A która teraz została ujawniona także przez Pisma prorockie zgodnie z rozkazem wiecznego Boga oraz oznajmiona wszystkim narodom, aby je przyprowadzić do posłuszeństwa wiary;