« Rzym 16:26 List do Rzymian 16:27 1Kor 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:30) Samemu mądremu Bogu przez Jesusa Christa, jemu sława na wieki, amen.
2.WUJEK.1923Samemu mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTSamemu mądremu Bogu, przez Jezusa Christusa chwała na wieki, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Temu, samemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
6.JACZEWSKItemu to najmędrszemu Bogu przez Jezusa Chrystusa niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
7.SYMONjedynemu mądremu Bogu niech będzie przez Jezusa Chrystusa cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
8.MARIAWICI– Samemu Mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973Jedynemu, który mądry jest, Bogu niech będzie przez Jezusa Chrystusa cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961Jedynemu, który mądry jest, Bogu (niech będzie) przez Jezusa Chrystusa chwała na wieki wieków. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.
12.BRYTYJKABogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen.
13.POZNAŃSKAsamemu mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki. Amen.
14.WARSZ.PRASKABogu, jedynej Mądrości, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jedynemu, mądremu Bogu, chwała na wieki przez Jezusa Chrystusa. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITjedynie mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa - Jemu chwała na wieki. Amen.
17.TOR.PRZ.2023Jedynemu mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa – Jemu chwała na wieki. Amen.