« Rzym 16:2 List do Rzymian 16:3 Rzym 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pozdrówcie Pryskilę i Akilę pomocniki moje w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Pozdrówcie Pryszkę i Akwilę, pomocniki moje w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTPozdrówcie Pryskillę i Akilę spółrobotniki moje w Christusie Jezusie;
4.GDAŃSKA.1881Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, pomocniki moje w Chrystusie Jezusie;
5.GDAŃSKA.2017Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie;
6.JACZEWSKIPozdrówcie odemnie Pryskę i Akwilę, pomocniki moje w służbie Chrystusowej.
7.SYMONPozdrówcie Pryskę i Akwilę, pomocników moich w Chrystusie Jezusie:
8.MARIAWICIPozdrówcie Pryskę i Akwilę, pomocników moich w Chrystusie Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, pomocników moich w Chrystusie Jezusie
10.DĄBR.GR.1961Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, pomocników moich w Chrystusie Jezusie,
11.TYSIĄCL.WYD5Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę,
12.BRYTYJKAPozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie,
13.POZNAŃSKAPozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie,
14.WARSZ.PRASKAPozdrówcie Pryskę i Akwilę. Pracowaliśmy razem dla Jezusa Chrystusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich współpracowników w Jezusie Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrówcie Pryskę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie,
17.TOR.PRZ.2023Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie,