« Rzym 16:3 List do Rzymian 16:4 Rzym 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy za duszę moję swojej szyje nastawiali, którym nie jeden ja dziękuję, ale i wszytki zbory narodów.
2.WUJEK.1923(Którzy za duszę moje szyje swojéj nastawili, którym nie ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogańskie.)
3.RAKOW.NTKtórzy za duszę moję swoje szyje podłożyli; którym nie ja sam tylko dziękuję, ale wszytkie Zbory Pogańskie;
4.GDAŃSKA.1881(Którzy za duszę moję swojej własnej szyi nadstawiali; którym nie ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie.)
5.GDAŃSKA.2017Którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan;
6.JACZEWSKIZa mnie oni karki swoje nadstawiali. Nie tylko ja im wiele zawdzięczam, ale i wszystkie kościoły narodów.
7.SYMON(którzy za życie moje nadstawiali swe głowy: którym nietylko ja dziękuję, ale i wszystkie Kościoły śród pogan):
8.MARIAWICIktórzy za duszę moją swojej własnej głowy nadstawiali, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie Kościoły pogan,
9.DĄBR.WUL.1973(którzy za życie moje głowy swe nadstawili i którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie Kościoły wśród pogan), i Kościół w ich domu.
10.DĄBR.GR.1961(którzy za życie moje głowy swe nadstawiali i którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie kościoły wśród pogan), i kościół w ich domu.
11.TYSIĄCL.WYD5którzy za moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły nawróconych pogan.
12.BRYTYJKAKtórzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie,
13.POZNAŃSKAktórzy dla ratowania mego życia nadstawiali swe głowy i którym nie tylko ja okazuję wdzięczność, lecz także wszystkie Kościoły wywodzące się z pogan.
14.WARSZ.PRASKAa oni nawet narażali własne życie, byle tylko mnie uratować od śmierci. Zresztą nie tylko ja jeden mam im wiele do zawdzięczenia, lecz także wszystkie społeczności wiernych nawróconych z pogaństwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tych, którzy nadstawiali swą szyję za moje życie, którym nie ja sam dziękuję, ale całe zgromadzenie wybranych z pogan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktórzy za moje życie nadstawili własnego karku. Jestem im wdzięczny nie tylko ja, ale także wszystkie kościoły pogańskie.
17.TOR.PRZ.2023Którzy za moją duszę nadstawili swoją szyję, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie zbory z pogan;