« Mat 5:15 Ewangelia Mateusza 5:16 Mat 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i sławiliby ojca waszego, który wniebiesiech.
2.WUJEK.1923Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
3.RAKOW.NTTak niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i sławiliby onego Ojca waszego który jest na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi: aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
7.SZCZEPAŃSKITak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widząc dobre uczynki wasze, chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
8.GRZYM1936Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
9.DĄBR.WUL.1973Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
10.DĄBR.GR.1961Tak niechaj jaśnieje światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
12.BRYTYJKATak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
13.POZNAŃSKATak wasze światło niech świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
14.WARSZ.PRASKATak też światło wasze niech jaśnieje na oczach wszystkich ludzi po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak niech przed ludźmi zaświeci wasze światło, aby mogli widzieć wasze szlachetne czyny i chwalić waszego Ojca, który jest w niebiosach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebiosach.