« Mat 5:22 Ewangelia Mateusza 5:23 Mat 5:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto przynosisz dar twój na ołtarz, a tam wspomnisz iż brat twój ma co na cię.
2.WUJEK.1923Jeźli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie,
3.RAKOW.NTJeślibyś tedy przyniósł dar twój na ołtarz, a tambyś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie;
4.GDAŃSKA.1881A tak jeźlibyś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie,
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
6.SOŁOWEYCZYK.MATJeśli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie:
7.SZCZEPAŃSKIJeśli zatem przyniesiesz ofiarę swą do ołtarza, a tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie,
8.GRZYM1936Jeśli więc ty niesiesz ofiarę swoją do ołtarza i tam wspomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy poniesiesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
10.DĄBR.GR.1961Jeśli tedy poniesiesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
12.BRYTYJKAJeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,
13.POZNAŃSKAJeżeli więc składasz ofiarę na ołtarzu, a tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie,
14.WARSZ.PRASKAGdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeślibyś przyniósł twój dar na ołtarz, i tam wspomniał, że twój brat ma coś przeciwko tobie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego jeślibyś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie,
17.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli więc przyniósłbyś swój dar na ołtarz i tam przypomniano by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie;