« Mat 5:23 Ewangelia Mateusza 5:24 Mat 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej zjednaj się zbratem twym, a tedy przyszedszy przynieś dar twój.
2.WUJEK.1923Zostaw tam dar twój przed ołtarzem a idź pierwéj zjednać się z bratem twoim: a tedy przyszedłszy ofiarujesz dar twój.
3.RAKOW.NTZaniechaj tam daru twego przed ołtarzem, a idź, pierwej pojednaj się z bratem swoim, a tedy przyszedszy, ofiaruj dar twój.
4.GDAŃSKA.1881Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a odejdź, pierwej się pojednaj z bratem twoim; a potem przyszedłszy ofiaruj dar twój.
5.GDAŃSKA.2017Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej zjednać się z bratem twoim: a tedy przyszedłszy ofiarujesz dar twój.
7.SZCZEPAŃSKIzostaw tam przed ołtarzem ofiarę swą, a idź, pojednaj się wpierw z bratem swoim, a wtedy wróciwszy się złóż ofiarę swoją.
8.GRZYM1936Zostaw przed ołtarzem ofiarę swoją, a idź pierwej z bratem się pojednać, a wtedy wrócisz się i ofiarę złożysz.
9.DĄBR.WUL.1973zostawże tam dar twój przed ołtarzem, a idź pojednać się pierwej z bratem twoim. A potem przyjdziesz i złożysz dar twój.
10.DĄBR.GR.1961zostawże tam dar twój przed ołtarzem, a idź i pojednaj się wpierw z twoim bratem. A potem przyjdź i złóż dar twój.
11.TYSIĄCL.WYD5zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
12.BRYTYJKAZostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.
13.POZNAŃSKAzostaw twoją ofiarę tam przed ołtarzem, a idź pojednać się najpierw z bratem. A potem wróć i złóż swoją ofiarę.
14.WARSZ.PRASKAzostaw twój dar tam przed ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Potem dopiero wrócisz i złożysz twój dar.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zostaw tam twój dar przed ołtarzem, i odejdź; wpierw pojednaj się z twoim bratem, a potem, kiedy przyjdziesz, wtedy ofiaruj twój dar.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania.
17.TOR.NOWE.PRZ.Zostaw tam swój dar przed ołtarzem, i odejdź; najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i przynieś swój dar.