« Mat 5:24 Ewangelia Mateusza 5:25 Mat 5:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bądź zgodliwy z sprzecznikiem twoim rychło, póki jesteś w drodze znim; aby cię więc nie wydał sprzecznik sędziemu, a sędzia wyda cię odprawcy, i wciemnicę cię wrzuci.
2.WUJEK.1923Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze, by cię snadź przeciwnik nie podał sędziemu, a sędziaby cię podał słudze, a byłbyś wrzucon do ciemnice.
3.RAKOW.NTBądź dobrowolnym sprzeciwnikowi twemu rychło, pókiś jest w drodze z nim; by cię snadź nie podał sprzeciwnik Sędziemu, a Sędzia by cię podał słudze, i byłbyś do ciemnice wrzucony.
4.GDAŃSKA.1881Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze, by cię snać przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia by cię podał słudze, i byłbyś wrzucony do więzienia.
5.GDAŃSKA.2017Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze: by cię snadź przeciwnik nie podał, sędziemu, a sędziaby cię podał słudze, a byłbyś wrzucon do ciemnice.
7.SZCZEPAŃSKIPogódź się z oskarżycielem swym prędko, dopóki z nim idziesz drogą; by snadź oskarżyciel nie oddał cię sędziemu, a sędzia {nie oddał cię} dozorcy, i by nie wtrącono cię do więzienia.
8.GRZYM1936Zgódź się z wrogiem swoim prędko, pókiś z nim jest w drodze, by cię snać wróg nie oddał sędziemu, a sędzia straży, a stąd do więzienia.
9.DĄBR.WUL.1973Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś z nim w drodze, by cię snadź nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i zostałbyś wrzucony do ciemnicy.
10.DĄBR.GR.1961Zgódź się z twoim przeciwnikiem natychmiast, póki jesteś z nim w drodze, by cię nie oddał sędziemu, a sędzia słudze i zostałbyś wrzucony do ciemnicy.
11.TYSIĄCL.WYD5Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.
12.BRYTYJKAPogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.
13.POZNAŃSKAUgódź się szybko z twoim przeciwnikiem, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze do sądu, aby przeciwnik nie oddał cię sędziemu, a sędzia dozorcy. I zostałbyś zamknięty w więzieniu.
14.WARSZ.PRASKAUsiłuj pojednać się z nieprzyjacielem twoim, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, aby nieprzyjaciel twój nie wydał cię w ręce sędziego, a sędzia w ręce strażnika, i aby cię nie wtrącono w ten sposób do więzienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pogódź się szybko z twoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię czasem przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia nie poddał podwładnemu, i byłbyś wrzucony do więzienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, i abyś nie trafił za kraty.
17.TOR.NOWE.PRZ.Bądź tym, który godzi się szybko ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by czasem przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia nie przekazał cię podwładnemu, abyś nie został wrzucony do więzienia.