« Mat 5:26 Ewangelia Mateusza 5:27 Mat 5:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Słyszeliście iż rzeczono pierwym: Nie będziesz cudzołożyć.
2.WUJEK.1923Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył.
3.RAKOW.NTSłyszeliście iż powiedziano starodawnym: Nie będziesz cudzołożył.
4.GDAŃSKA.1881Słyszeliście, iż rzeczono starym: Nie będziesz cudzołożył;
5.GDAŃSKA.2017Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył.
6.SOŁOWEYCZYK.MATSłyszeliście, iż powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył.
7.SZCZEPAŃSKISłyszeliście, iż powiedziano {w Starym Zakonie}: »Nie cudzołóż«.
8.GRZYM1936Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie cudzołóż.
9.DĄBR.WUL.1973Słyszeliście, że powiedziane jest starym: Nie będziesz cudzołożył.
10.DĄBR.GR.1961Słyszeliście, że było powiedziane: Nie będziesz cudzołożył.
11.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!
12.BRYTYJKASłyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
13.POZNAŃSKASłyszeliście, że powiedziano prajocom: "Nie będziesz cudzołożył".
14.WARSZ.PRASKASłyszeliście, że było powiedziane: Nie cudzołóż!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeliście, że powiedziano praojcom: Nie będziesz cudzołożył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie, że powiedziano: Masz nie cudzołożyć.
17.TOR.NOWE.PRZ.Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył.