« Mat 5:29 Ewangelia Mateusza 5:30 Mat 5:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli prawa twoja ręka obraża cię, odetni ją, i rzuć od siebie, pożyteczniej bo tobie, aby zginął jeden z członków twych, a nie wszystkoby ciało twoje wrzucono do gehenny.
2.WUJEK.1923A jeźli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniéj jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niźliby miało iść wszystko ciało twoje do piekła.
3.RAKOW.NTI jeśli prawa twoja ręka zgarsza cię, odetni ją, i rzuć od siebie; abowiem pożyteczno jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a nie całe ciało twoje wrzucone było w Gehennę.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliż cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją, i zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i zarzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niźliby miało iść wszystko ciało twoje do piekła.
7.SZCZEPAŃSKIA choćby cię twa prawica ciągnęła do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie; bo lepiej dla ciebie, jeżeli stracisz jeden z członków swych, niż gdyby całe ciało twoje miało pójść do piekła.
8.GRZYM1936A jeżeli prawa twoja ręka jest ci zgorszeniem, odetnij ją i rzuć precz od siebie: lepiej ci niechybnie, abyś jeden z twoich członków stracił, niżby całe ciało miało iść do piekła.
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli prawa ręka twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć precz od siebie. Albowiem pożyteczniej dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby wszystko ciało twe miało być wrzucone do piekła.
10.DĄBR.GR.1961A jeśli prawa ręka twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć precz od siebie. Albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twe miało pogrążyć się w piekle.
11.TYSIĄCL.WYD5I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
12.BRYTYJKAA jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle.
13.POZNAŃSKAI jeśli twoja prawa ręka pobudza cię do złego, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, abyś stracił jeden ze swoich członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do piekła.
14.WARSZ.PRASKAJeśli twoja prawa ręka jest ci okazją do grzechu, odetnij ją i rzuć daleko od siebie; lepiej bowiem stracić jeden z członków ciała, niż być wtrąconym z całym ciałem do piekła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli cię gorszy twoja prawa ręka, odetnij ją i odrzuć od siebie; bowiem pożyteczniej ci jest, aby zginął jeden z twoich członków, aniżeli całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie jeśli twa prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary.
17.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny.