« Mat 5:30 Ewangelia Mateusza 5:31 Mat 5:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzeczono lepak, iż jeśliby kto odpuścił żonę swoję, niech jej da list rozwodny.
2.WUJEK.1923A powiedziano: Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jéj da list rozwodny.
3.RAKOW.NTA powiedziano: Iż ktoby opuścił żonę swoję, niech jej da list rozwodu.
4.GDAŃSKA.1881Zasię rzeczono: Ktobykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny;
5.GDAŃSKA.2017Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA powiedziano: Ktokolwiek opuści żonę swoję niech jej da list rozwodny.
7.SZCZEPAŃSKIPowiedziano także: »Kto chce oddalić żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
8.GRZYM1936Owszem jest powiedziane: Ktokolwiek opuści własną żonę, niech jej da list rozwodny.
9.DĄBR.WUL.1973Powiedziano też: Ktokolwiek opuści żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
10.DĄBR.GR.1961Powiedziano też: Ktokolwiek opuści żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
12.BRYTYJKAPowiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
13.POZNAŃSKAPowiedziano: "Kto rozwodzi się z żoną, niech da jej list rozwodowy".
14.WARSZ.PRASKAByło też powiedziane: Kto oddala swoją żoną, powinien jej dać list rozwodowy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedziano również: Ktokolwiek by oddalił swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziano też: Kto się rozwodzi z żoną, niech jej wręczy oświadczenie rozwodowe.
17.TOR.NOWE.PRZ.Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój rozwodowy.