« Mat 5:31 Ewangelia Mateusza 5:32 Mat 5:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja mówię wam, iż jeśliby kto odpuścił żonę swą, oprócz rzeczy porubstwa, czyni ją cudzołożyć. I jeśliby kto odpuszczonął pojął, cudzołoży.
2.WUJEK.1923A Ja wam powiadam, iż wszelki, który opuści żonę swoje, wyjąwszy przyczynę porubstwa, czyni, że cudzołoży, i ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży.
3.RAKOW.NTA ja powiedam wam: Iż ktoby opuścił żonę swoję oprócz przyczyny wszeteczeństwa, czyni, żeby ona cudzołożyła, a ktoby opuszczoną pojął, cudzołoży.
4.GDAŃSKA.1881Ale Ja wam powiadam: Ktobykolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA ja wam powiadam, iż wszelki, który opuści żonę swoję, wyjąwszy przyczynę porubstwa, czyni, że ona cudzołoży, i ktoby opuszczoną pojął cudzołoży.
7.SZCZEPAŃSKIA Ja wam powiadam: wyjąwszy wypadek rozpusty, każdy ktoby oddalił żonę swoją, staje się sprawcą jej cudzołóstwa; ktoby zaś oddaloną pojął, cudzołoży.
8.GRZYM1936Ale ja wam mówię: każdy, kto opuszcza swą żonę, za wyjątkiem poróbstwa, na cudzołóstwo ją wystawia i kto taką za małżonkę bierze, cudzołóstwo popełnia.
9.DĄBR.WUL.1973A ja wam powiadam, że każdy, kto by opuścił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty, sprawia, że ona cudzołoży. I ten, kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
10.DĄBR.GR.1961A ja wam powiadam, że każdy, kto by opuścił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty, sprawia, że ona cudzołoży. I ten, kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
11.TYSIĄCL.WYD5A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
12.BRYTYJKAA Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.
13.POZNAŃSKAA Ja wam powiadam: Każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, sprawia, że ona dopuszcza się cudzołóstwa. I kto żeni się z rozwiedzioną - dopuszcza się cudzołóstwa.
14.WARSZ.PRASKAA Ja wam mówię, iż każdy, kto oddala swoją żonę – wyjąwszy przypadek małżeństwa nieważnego – naraża ją na grzech cudzołóstwa. I kto by oddaloną pojął za żonę, również dopuszcza się cudzołóstwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ja wam powiadam, że ktokolwiek by oddalił swoją żonę, oprócz przyczyny cudzołóstwa, prowadzi ją w cudzołóstwo, a kto by oddaloną posiadł cudzołoży.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa wam natomiast mówię: Każdy, kto się rozwodzi z żoną, pomijając przypadek nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by rozwiedzioną poślubił - cudzołoży.
17.TOR.NOWE.PRZ.A ja wam mówię: Ktokolwiek oddala swoją żonę, poza sprawą nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto poślubiłby oddaloną, cudzołoży.