« Mat 5:32 Ewangelia Mateusza 5:33 Mat 5:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zasię słyszeliście iż rzeczono starym: Nie przysiężesz krzywo, ale oddasz Jehowie przysięgi twoje.
2.WUJEK.1923Słyszeliście zasię, iż powiedziano starym: Nie będziesz krzywo przysięgał; ale oddasz Panu przysięgi twoje.
3.RAKOW.NTZasię słyszeliście iż powiedziano starodawnym: Nie będziesz krzywo przysięgał, a oddasz Panu przysięgi twoje.
4.GDAŃSKA.1881Słyszeliście zasię, iż rzeczono starym: Nie będziesz krzywo przysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje;
5.GDAŃSKA.2017Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu swych przysiąg.
6.SOŁOWEYCZYK.MATSłyszeliście zasię, iż powiadziano starym: Nie będziesz krzywo przysięgał: ale oddasz Panu przysięgi twe.
7.SZCZEPAŃSKISłyszeliście również, że powiedziano w Starym Zakonie: »Nie przysięgaj fałszywie«, »ale dochowaj przysiąg twych Panu«.
8.GRZYM1936Również słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie krzywoprzysięgaj, ale oddasz Panu przysięgi twoje.
9.DĄBR.WUL.1973Jeszcze też słyszeliście o tym, że było powiedziane starym: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje.
10.DĄBR.GR.1961Jeszcze też słyszeliście o tym, że było powiedziane starym: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje.
11.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.
12.BRYTYJKASłyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
13.POZNAŃSKASłyszeliście także, że powiedziano praojcom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, bądź wierny przysięgom danym Panu".
14.WARSZ.PRASKASłyszeliście również, że powiedziano ojcom: Nie przysięgaj fałszywie. Dotrzymuj względem Pana swoich przyrzeczeń.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeliście znowu, że powiedziano praojcom: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale oddasz Panu twoje przysięgi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie, że przodkom powiedziano: Masz nie łamać swych przysiąg, lecz dotrzymać ich wobec Pana.
17.TOR.NOWE.PRZ.Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg.