« Mat 5:34 Ewangelia Mateusza 5:35 Mat 5:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani ziemią, iż podnożek jest nóg jego, ani Jerozolimem, iż miasto jest wielkiego Króla, ani głową swą kląć się będziesz.
2.WUJEK.1923Ani na ziemię; albowiem jest podnóżkiem nóg jego, ani na Jeruzalem; albowiem jest miasto wielkiego króla,
3.RAKOW.NTAni na ziemię, iż podnóżkiem jest nóg jego; ani na Jerozolimę, iż miastem jest onego wielkiego Króla;
4.GDAŃSKA.1881Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem nóg jego; ani na Jeruzalem, gdyż jest miasto wielkiego króla;
5.GDAŃSKA.2017Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAni na ziemię, albowiem jest podnóżkiem nóg jego: ani na Jeruzalem, albowiem jest miasto wielkiego króla.
7.SZCZEPAŃSKIani mi ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla;
8.GRZYM1936ani na ziemię, bo jest podnóżkiem nóg Jego; ani na Jerozolimę, bo miastem jest wielkiego króla.
9.DĄBR.WUL.1973ani na ziemię, bo jest podnóżkiem nóg jego; ani na Jeruzalem, gdyż jest miastem wielkiego króla.
10.DĄBR.GR.1961ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jeruzalem gdyż jest miastem wielkiego króla.
11.TYSIĄCL.WYD5ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.
12.BRYTYJKAAni na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;
13.POZNAŃSKAAni na ziemię, bo to podnóżek Jego stóp. Ani na Jerozolimę, bo to miasto wielkiego Króla.
14.WARSZ.PRASKAani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego nóg; ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem Wielkiego Króla;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITani na ziemię, gdyż jest Jego podnóżkiem, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem Wielkiego Króla.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp; ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;