« Mat 5:36 Ewangelia Mateusza 5:37 Mat 5:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech lepak będzie rzecz wasza: tak, tak; nie, nie, a coby więcej nad to (było) ze złego jest.
2.WUJEK.1923A niechaj mowa wasza będzie: Jest, jest; Nie, nie. A co nad to więcéj jest, od złego jest.
3.RAKOW.NTA niech będzie mowa wasza: Tak, tak; nie, nie; a co nad to jest więcej, z onego złego jest.
4.GDAŃSKA.1881Ale mowa wasza niech będzie: Tak, tak; nie, nie; a co więcej nadto jest, to od złego jest.
5.GDAŃSKA.2017Ale wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA niechaj mowa wasza będzie: Jest, jest: Nie, nie. A co nad to więcej jest, od złego jest.
7.SZCZEPAŃSKIAle mowa wasza niech będzie »tak, tak«, lub »nie, nie«; co bowiem jest ponadto, ode złego jest.
8.GRZYM1936Ale mowa wasza niechaj będzie: tak, tak; nie, nie. A co nad to jest, od złego pochodzi.
9.DĄBR.WUL.1973Niechajże tedy mowa wasza będzie: Tak-tak, nie-nie. A co nadto więcej jest, od złego jest.
10.DĄBR.GR.1961Niechajże tedy mowa wasza będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego jest.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.
12.BRYTYJKANiechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.
13.POZNAŃSKANiech wasza mowa będzie: tak - tak, nie - nie, a co ponadto - pochodzi od złego.
14.WARSZ.PRASKANiech mowa wasza będzie: tak – tak, nie – nie. Wszystko, co powie się nadto – pochodzi od złego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wasza mowa niech będzie: Tak, tak; nie, nie; a co nadto więcej, jest od złego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech raczej wasze: tak, znaczy: tak, a wasze: nie - nie, bo to, co ponadto, pochodzi od złego.
17.TOR.NOWE.PRZ.A słowo wasze niech będzie: Tak, tak; nie, nie. A co jest ponad to, jest od złego.