« Mat 5:38 Ewangelia Mateusza 5:39 Mat 5:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja lepak mówię wam, nie przeciwiajcie się złemu, ale jeśli cię kto uderzy po prawej czeluści, nawróć mu i drugiej.
2.WUJEK.1923A Ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu: ale, jeźli cię kto uderzy w prawy policzek twój, nastaw mu i drugiego.
3.RAKOW.NTA ja powiedam wam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu; ale kto cię kolwiek uderzy w prawy twój policzek, obróć mu i drugi.
4.GDAŃSKA.1881Ale Ja wam powiadam: Żebyście się nie sprzeciwiali złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi;
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu: ale jeśli kto cię uderzy w prawy policzek twój, nastaw mu i drugiego.
7.SZCZEPAŃSKIA Ja wam powiadam: Nie stawiajcie <zaciętego> oporu złemu; lecz jeśli kto uderzy cię w {twój} prawy policzek, nadstaw mu i drugi;
8.GRZYM1936A ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu; przeciwnie, jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugiego.
9.DĄBR.WUL.1973A ja powiadam wam, abyście się nie sprzeciwiali złu. A kto by cię uderzył w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
10.DĄBR.GR.1961A ja powiadam wam, abyście się nie sprzeciwiali złu. A kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi.
11.TYSIĄCL.WYD5A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
12.BRYTYJKAA Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
13.POZNAŃSKAA Ja wam powiadam: Nie zwalczajcie (zła) złem! Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nastaw mu drugi.
14.WARSZ.PRASKAA Ja wam mówię: nie buntujcie się przeciwko temu, który wam źle czyni; przeciwnie, jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu jeszcze i drugi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ja wam powiadam, abyście nie oddawali złemu; ale temu, kto cię uderza w prawy twój policzek, nadstaw mu też i drugi;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa wam natomiast mówię: Nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy.
17.TOR.NOWE.PRZ.A ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale ku temu, który uderzy cię w twój prawy policzek, zwróć i drugi;