« Oze 2:14 Księga Ozeasza 2:15 Oze 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dam jéj winogrodniki jéj z tegoż miejsca, i dolinę Achor ku otworzeniu nadzieje: i będzie tam śpiewać wedle dni młodości swéj i wedle dni wyjścia swego z ziemie Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881I dam jej winnice jej od tegoż miejsca, i dolinę Achor, miasto drzwi nadziei; i będzie tam śpiewała, jako za dni młodości swojej, to jest, jako w dzień, którego wychodziła z ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017I dam jej winnice z tego miejsca i dolinę Akor jako wrota nadziei. Ona będzie tam śpiewała jak za dni swej młodości, jak w dniu, kiedy wyszła z ziemi Egiptu.
4.CYLKOW(2:17) I zwrócę jej winnice ztamtąd, a z doliny smutku utworzę jej przededrzwie nadziei, i ozwie się tam pieśnią jako za dni młodości swojej, jako w dzień wyjścia jej z ziemi Micraim.
5.MICHALSKI(2:17) Dam jej również stamtąd jej winnice, wąwóz Achor będzie bramą nadziei i śpiewać tam będzie jak za dni swej młodości, i jak w dzień wyjścia swego z ziemi Egiptu.
6.TYSIĄCL.WYD5Tam zwrócę jej winnice, a z równiny Akor [uczynię] bramę nadziei - i tam odpowie jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.
7.BRYTYJKA(2:17) I dam jej tam winnice, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei, i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej.
8.POZNAŃSKAOddam jej winnice i "Dolinę Nieszczęścia" zamienię w "Bramę Nadziei". Tam będzie mi uległa jak za dni swej młodości, jak w czasie, gdy wyszła z ziemi egipskiej.
9.WARSZ.PRASKAZwrócę jej znowu zabrane winnice, zaś Akor dolinę bramą nadziei uczynię. I będzie mi tam posłuszna jak za dni młodości, jak wtedy gdy z egipskiej ziemi wychodziła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:17) Stamtąd zwrócę jej winnice, a z doliny Smutku utworzę jej drzwi nadziei; tam odezwie się pieśnią, jak za dni swojej młodości, jak w dzień jej wyjścia z ziemi Micraim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:17) Tam otrzyma ode Mnie swe winnice, Dolinę Niepokoju zmienię w bramę nadziei i zaśpiewa mi tam jak za dni swej młodości, jak w dniu swojego wyjścia z Egiptu.