« Oze 2:16 Księga Ozeasza 2:17 Oze 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odejmę imiona Baalim z ust jéj, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.
2.GDAŃSKA.1881Bo odejmę imiona Baalów od ust twoich, że ani wspominani będą więcej imieniem swojem.
3.GDAŃSKA.2017Usunę bowiem z twoich ust imiona Baalów i ich imiona nie będą już wspomniane.
4.CYLKOW(2:19) Bo usunę imiona Baalów z ust jej, że nie będą więcej wspominani imieniem swojém.
5.MICHALSKI(2:19) Wtedy usunę imiona Baalów z jej ust, iż więcej już ich imion wspominać nie będzie!
6.TYSIĄCL.WYD5Usunę z jej ust imiona Baalów, a imion ich już się nie wspomni.
7.BRYTYJKA(2:19) Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już wspominać.
8.POZNAŃSKAWyjmę z jej ust imiona Baalów, by ich imiona nie były już wspominane.
9.WARSZ.PRASKAZ ust jej usunę imiona Baalów, nie będzie się już więcej wymawiać ich imion.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:19) Usunę imiona Baalów z jej ust i nie będą więcej wspomniani swoim imieniem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:19) Bo usunę z jej ust imiona baalów, nikt nie wspomni już ich imienia.